Anbefalinger: Sådan sikrer vi grøn arbejdskraft til grøn omstilling

Den grønne omstilling er en af de største udfordringer, vi står overfor. Uden arbejdskraft med rette kompetencer risikerer vi, at omstillingen går i stå. Derfor skal vi målrette arbejdsstyrken til fremtidens grønne arbejdsmarked.  

CONCITO og Mandag Morgen har taget teten og kortlagt området i projektet ’Fremtidens Grønne Arbejdsmarked’. I en ny rapport giver de 8 konkrete anbefalinger til, hvordan arbejdsstyrke, kompetencer og grøn omstilling kan gå op i en højere enhed – ikke mindst til gavn for dansk konkurrenceevne.  

”Vi skal huske, at omstillingen rummer kæmpestore muligheder for Danmark. Vi har potentialet til at gå foran og vise verden, hvordan fremtidens grønne løsninger skal se ud. Men det forudsætter selvfølgelig, at vi har en arbejdsstyrke, der er klædt på til opgaven,” siger programchef for Bæredygtig Produktion, Anders Kusk.

Sammen sætter vi her tre af de otte konkrete anbefalinger under lup: 

1. Styrk incitamenterne for forpligtende partnerskaber 

Uddannelse- og efteruddannelse skal i højere grad målrettes fremtidens efterspørgsel. Arbejdsmarkedets parter på AMU-området bør justere de eksisterende rammer og skabe en mere efterspørgselsdrevet indsats med mulighed for større fleksibilitet. Det anbefales derfor, at uddannelses- og forskningsministeriet etablerer en arbejdsgruppe med henblik på at styrke tværfagligheden på tværs af uddannelsessystemet.

”Det her er vigtigt. For den grønne omstilling af erhvervslivet er kompleks og vil kræve en bred vifte af forskellige fagligheder. Både om teknologi og digitalisering såvel som forretningsudvikling, design, adfærd, strategi og ledelse. For at lykkes med at skabe fremtidens grønne arbejdskraft, er det altafgørende at opbygge tættere forpligtende partnerskaber mellem erhvervsliv og videns- og uddannelsessektoren”, siger Anders Kusk.  

2. Twin Transition skal prioriteres  

I Danmark arbejdes der for lidt på at integrere det grønne og det digitale. Derfor anbefales det, at den fælles offentlige digitaliseringsstrategi i højere grad bruges til at understøtte den grønne omstilling, og at der gøres en ekstra indsats for at styrke basale, digitale kompetencer.   

”Bæredygtighed og digitalisering er tæt knyttet sammen. Det ses fx i de nye servicekoncepter – et tema som vi selv fremmer i vores projekter. Digitalisering bliver også altafgørende i skabelsen af en cirkulær økonomi og i forhold til data og dokumentation, der kan øge bæredygtigheden i industrien. Desværre kan vi se, at især SMV’erne er udfordret på digitaliseringen. Det er derfor vigtigt, at alle relevante parter gør en ekstra indsats for at skubbe på den grønne og digitale kompetenceopbygning her,” siger Anders Kusk.

3. Flere skal vælge en STEM-uddannelse  

I 2030 vil Danmark mangle 13.000 personer inden for ingeniørfag, teknik og it. Derudover er der brug for 7000 personer med en mellemlang teknik- og it-uddannelse. Derfor anbefales det, at man på trepartsniveau arbejder med at styrke de grønne kompetencer og den tværfaglige forståelse blandt grundskole og ungdomsuddannelsesundervisere. Samtidig anbefales det, at den kønslige mangfoldighed på STEM-uddannelserne styrkes.  

”Det er absolut nødvendigt, at flere får øjnene op for de mange muligheder, der ligger i at arbejde med STEM. Men også, at STEM-uddannede får en tæt berøring med andre fagligheder, der skal bidrage til den grønne omstilling. Det er afgørende for fremtidens samfund – og arbejdet skal naturligvis udføres af en arbejdsstyrke, der reflekterer befolkningens sammensætning, derfor står diversitet også helt centralt her,” siger Anders Kusk.  

Læs hele rapporten og alle anbefalinger her

Om projektet ’Fremtidens Grønne arbejdsmarked’  

  • Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med 25 centrale aktører fra arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. De har deltaget i et intensivt to-årigt udviklingsforløb på baggrund af en række analyser af grønne krav til  
  • Projektet er støttet af Industriens Fond, Pension Danmark og Novo Nordisk Fonden  

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.