Sådan søger du – de formelle detaljer

ANSØGNINGSPROCES 

Deadline 28. februar 2023 kl. 12.00. 

Nedenfor følger en række relevante informationer, som det er vigtigt at læse før udarbejdelse og afsendelse af en ansøgning til ACTION:CALL’et.   

Ansøgninger vil blive sekretariatsbetjent i takt med, at de modtages af Fonden.  Sekretariatet vil – i det omfang det vurderes relevant – forbeholde sig ret til at sende ansøgningerne til eksternt review med henblik på en faglig vurdering af projektets indhold.  

Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at der om nødvendigt vil blive indledt en uddybende dialog med ansøgeren med henblik på projektforelæggelse for bestyrelsen også uden, at det dermed er en indikation af, at der kan forventes opnået støtte. 

Idet der er mulighed for at indsende ansøgninger på både engelsk og dansk, må ansøger forvente, at Fonden på anmodning kan bede om oversættelser (både til engelsk og dansk) af ansøgningsteksten eller udvalgte dele heraf. 

BEVILLING 

Industriens Fonds bestyrelse har ikke allokeret en bestemt andel af sine årlige uddelinger på ca. 250 mio. kroner til ACTION:CALL’et. Hvorvidt der bevilliges midler til projekterne beror på en konkret vurdering af det enkelte projekt.
Læs evt. om tidligere temaindkaldelser på Fondens hjemmeside her. 

OPHAVSRET 

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden, også selv om projektet ikke opnår støtte. 

ANSØGNINGSFORMULAR 

Ansøgningen skal være på enten dansk eller engelsk, være højst fem sider og udfærdiges via vores ansøgningsportal. I feltet “Hvor kender du Industriens Fond fra?” skal du skrive ‘ACTION:CALL’. 

I samme omgang fremsendes budget og samtykkeerklæring ift. anvendelse af persondata. Du finder budgetskemaet her (under punktet; Dokumenter).

Ansøgningen skal indeholde følgende: 

  • Ansøgningen baseret på ansøgningsskabelonen
  • Budget baseret på budgetskabelonen 
  • CV på centrale aktører samt bilag (evt. udbygget ansøgning) i én samlet fil.  

ANSØGNING 

Ansøgningen sker via Fondens ansøgningsportal, som du finder her

BUDGET 

Fonden finansierer i udgangspunktet alene de direkte omkostninger, der er forbundet med projektet. Det vil sige, at Fonden ikke finansierer overheadomkostninger. Alle projektomkostninger opgøres inklusiv eventuel moms og lignende.  

Icon of penge

Hvad støtter Fonden

Læs mere
Icon of skjold-med-wifi

Fondens strategi og fokusområder

Læs mere
Icon of vaerktoej

Impactprincipper

Læs mere

Kontakt

Malene Stidsen

Programme Manager, Cybersecurity

Nadika Bulathsinhala

Project Manager, Cybersecurity

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.