IPR Business Insight

En lang række danske virksomheder, er ikke fuldt IPR-bevidste. De kan med fordel øge deres fokus på IPR og den opgave skal projektet IPR Business Insight være med til at løse.

I 2011 støttede Industriens Fond projektet IPR Turnaround. Projektet har sidenhen styrket IPR-aktive virksomheders systematiske udnyttelse af deres rettigheder.

Udover at have gavnet de virksomheder der arbejder aktivt med sine patenter og rettigheder, så viste projektet også, at virksomheder med relativt lidt erfaring med og kendskab til IPR, kun i begrænset omfang er motiverede til at øge IPR-indsatsen. Dette til trods for, at der kan hentes en lang række positive forretningsmæssige effekter ved aktiv stillingtagen og brug af IPR.

Formålet med projektet IPR Business Insight er derfor, at yde en ekstra indsats for denne gruppe af virksomheder, der har et begrænset kendskab til mulighederne i IPR-systemet. De skal blive bedre til at beskytte og udnytte deres viden optimalt og således høste de gevinster, der måtte komme i kølvandet derpå.
 

Metode

IPR Business Insight vil udvikle målrettede koncepter, der kan gøre det nemmere og mere overskueligt at håndtere virksomhedernes vigtigste IPR-udfordringer. Der skelnes i projektet mellem partnere og aktører:

 • Partnerne er projektdeltagere som er med til at udvikle koncepterne.
 • Aktørerne er den gruppe, hvor koncepterne efterfølgende spredes til.

Partnerne kan eksempelvis være revisorer, strategi- og forretningskonsulenter, GTS-institutter, bestyrelsesmedlemmer eller lignende og sammen med 50 virksomheder testes koncepterne.

Når koncepterne er gennemtestede med succes, bredes de ud til en række aktører, som kan være med til at sprede den nye viden og de gode resultater til gavn for flest muligt.

Koncepterne er naturligvis meget forskellige fordi både partnere, virksomheder og aktører er forskellige. Koncepterne kan eksempelvis indeholde:

 • IPR-undervisning
 • Værktøjer til at hjælpe med IPR-handlingsplaner
 • Implementering af IPR-processer
 • Implementering af IPR-strategi
   

Tidsplan

Projektet består af 3 faser:

 • En foranalyse, hvor typen af virksomheder skærpes yderligere, således at der opstilles principper for, hvornår målgruppen typisk bør tage beslutninger vedr. udvikling og beskyttelse af viden. Herudover identificeres de partnere, der inden for deres specifikke fagområde skal hjælpe med at udvikle brugbare koncepter.
 • Udviklingsfase, hvor de konkrete koncepter udvikles i samarbejde med relevante partnere og testvirksomheder.
 • Udbredelse af koncepterne til andre aktører, der i det daglige har kontakt til virksomhederne.

De deltagende virksomheder har typisk mellem 10-499 ansatte og har en form for udviklingsaktiviteter, eksempelvis teknologisk produkt- eller procesudvikling, designaktiviteter eller løbende branding.

Effekt

Projektet afsluttes i løbet 2017 og der måles løbende på projektets resultater for at se om projektet kaster gevinster af sig. Dette goregår gennem nulpunktsmålinger og nøgletalsanalyse. I de efterfølgende år efter projektets afslutning udføres der en større effektmåling af projektets samlede resultater, som herefter bliver sammenfattet og udgivet i en rapport. 

om projektet

Projektnavn:
IPR Business Insight

Projektejer:
Patent- og Varemærkestyrelsen

Tid:
2014-2017

Støttet med:
4,85 mio. kr.

Hjemmeside:
IPR Business Insight

IPR turn-around

Projektet som beskrives her på siden hedder IPR Business Insight. Det udspringer af et andet projekt som Industriens Fond støttede tilbage i 2011. Det projekt hedder IPR Turn-Around og det kan du læse mere om her på hjemmesiden.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

IPR Business Insight - Industriens Fond

koncepter og materiale

I projektets første fase har der været fokus på dialog med forskellige samarbejdspartnere for at definere de værktøjer og forløb, som projektet udvikler. Det har resulteret i fire koncepter – opkvalificering af og værktøjer til, InnovationsAgenter, revisorer og eksportrådgivere, samt temamøder, der udbydes direkte til virksomhederne i samarbejde med en række partnere. Der kan læses meget mere om koncepterne ved at besøge linket nedenfor. 

kontakt

Projektansvarlig:
Sune Stampe Sørensen 
Adm. direktør

Kontaktperson:
Rune Lorentzen
Sektionschef
Telefon: 38 15 44 55 
Mail: RLO@dkpto.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk