WTA California

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet skulle etablere en dansk-amerikansk alliance inden for drikkevand i Californien. Det skulle fremme dansk eksport til USA inden for vand- og spildevandssektoren.

Håndteringen af vand – blandt andet rent drikkevand – er blevet en aktuel udfordring Californien, der de sidste fire år har oplevet en massiv tørke. Det har sat Californiens vandforsyning og økonomi under pres. Projektet ’WTA California’ ville med dansk rådgivning og danske vandløsninger bidrage til at løse Californiens akutte og samfundsødelæggende vandmangel. Det skulle danne grobund for øget dansk eksport inden for vandområdet – både i Californien og i USA, men på sigt også andre steder på kloden.
 

METODE

Projektet etablerede en alliance mellem vandmyndigheder, en gruppe af danske virksomheder og det danske udenrigsministerium. Alliancen skulle udvikle en nyskabende model for dansk eksport af løsninger inden for drikkevand. I første omgang blev 6-8 virksomheder inddraget i alliancen, men med tiden forventes flere virksomheder at kunne tilknytte sig.

Alliancen skulle fysisk forankres hos det danske innovationscenter i Silicon Valley. Herfra skulle alliancen være med til at skabe unik mulighed for at sammentænke eksportfremme, vandteknologisk innovation, videndeling og vidensudvikling.

Projektet indeholdte en række hovedaktiviteter, som alliancen gennemførte for at skabe en nyttig, velstruktureret og veldokumenteret model:
 

 • 1. aktivitet:

  Strategisk analyse og kortlægning af amerikanske forsyningsselskaber og deres behov. 

 • 2. aktivitet:

  Identifikation af potentialer for afsætning af alliancens produktportefølje inden for højteknologiske drikkevandsløsninger, herunder muligheden for system- og totalløsninger. 

 • 3. aktivitet:

  Strategisk analyse af mulighederne for at skabe synergi mellem alliancens virksomheder og de produkter der er attraktive på det amerikanske marked.   

Alliancemodellen kan herefter udbredes til andre dele af verden, som efterspørger lignende produkter og systemløsninger inden for vandsektoren.

EFFEKT

På langt sigt forventes projektet at levere et finansielt og organisatorisk levedygtigt koncept med base i Californien. Derudover skulle projektet også munde ud i en konkret plan for udbredelse af alliancemodellen til andre dele af verden. Der var derfor opstillet følgende succeskriterier for projektet:

 • Besøg hos ti amerikanske forsyningsselskaber i Californien hver måned med fokus på at opbygge tillidsfulde relationer til stakeholders. 

 • Afholdelse af fire workshops baseret på viden om det amerikanske marked for drikkevand. Mødernes indhold skal basere sig på viden fra møder med amerikanske stakeholders. 

 • Identifikation af seks konkrete projekter hvor danske drikkevandsløsninger overtrumfer amerikanske løsninger.

 • Ordrer for et tocifret millionbeløb til alliancens virksomheder. 

 • Etablering af tre fyrtårnsprojekter. 

 • Implementering af projektets metode og markedstilgang i flere lande.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
WTA California

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
WTA California

Projektejer: 
Aarhus Vand

Tid: 
2016 – 2018

Støttet med: 
4,0 mio. kroner

Temaindkaldelse

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om nye veje til eksport for danske virksomheder. Læs mere om denne – og andre – temaindkaldelser, via linket nedenfor.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Lars Schrøder
Adm. direktør
Telefon: 89 47 11 00
Mail: lsc@aarhusvand.dk

Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.