Vidensløft – Automation & Robot

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet vil sikre danske virksomheder nye kompetencer, ny viden og nye redskaber inden for automation og robotteknologi.

Projektet har til formål at styrke danske virksomheders kompetencer inden for automation og robotteknologi ved at udvikle en række skræddersyede kompetenceudviklingsforløb for virksomhederne. Forløbene afholdes enten individuelt eller i mindre grupper af virksomheder, der har samme behov for kompetenceudvikling. Forløbene, herunder form og indhold, tilrettelægges således, at de bliver lettilgæn¬gelige og fleksible med udgangspunkt i virksomhedens dagligdag.

Projektet henvender sig til danske virksomheder – større virksomheder såvel som små og mellemstore virksomheder – som arbejder med automation eller robotteknologi, og som ønsker at styrke deres muligheder inden for området.
Projektet skal ses som en supplerende aktivitet på Videnscenter for Automation og Robotteknologi i Odense, som er et samarbejde mellem Syddansk Erhvervsskole, Herningsholm Erhvervsskole og EUC Syd. Projektet skal således være med til at styrke centrets virksomhedsrettede indsats, og dermed understøtte den overordnede implementering og effekt af centret i erhvervslivet.

METODE

Projektet vil etablere og drive et innovativt samarbejde med et bredt udsnit af relevante virksomheder – lokalt, regionalt og nationalt. Dermed sikres det, at virksomhederne kommer gennem et ambitiøst og fokuseret forløb, der vil styrke både kompetencer og markedsmuligheder inden for automation og robotteknologi. Projektet kredser primært omkring tre indsatser:

 • Kortlægning
  Projektet indledes med en kortlægning af 100 virksomheders konkrete behov for kompetenceudvikling.
 • Kompetenceudviklingsforløb
  Efterfølgende planlægges der skræddersyede kompetenceudviklingsforløb i tæt samarbejde med den enkelte virksomhed eller alternativt i en mindre gruppe af virksomheder, der har sammenlignelige behov for kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen etableres med fokus på størst mulig effekt for den enkelte virksomhed. Der forventes at deltage 40 virksomheder i kompetenceudviklingsforløbene. 
 • Vidensnetværk
  Sideløbende etableres et vidensnetværk, der skal understøtte projektets generelle implementering, ligesom virksomhederne undervejs i deres forløb vil få adgang til det nyetable¬rede TEK LAB, hvor der er mulighed for adgang til udstyr for virksomheder, der ønsker at udvikle prototyper eller eksperimentere med nye teknologier i deres processer. 

EFFEKT

Projektet forventer, at virksomheder får afdækket deres behov for kompetenceudvikling inden for automation og robotteknologi, samt at virksomhederne igangsætter relevante og målrettede indsatser, der hvor de finder det værdifuldt. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

 • Minimum 100 virksomheder indgår aktivt i kortlægningen af kompetenceudviklingsbehov for kompetenceudviklingsforløb inden for automation og robotteknologi.
 • Der er gennemført minimum 60 målrettede kompetenceudviklingsforløb for projektets virksomheder.
 • 80% af de deltagende virksomheder oplever, at deres deltagelse i kompetenceudviklingsforløb har bidraget til et kompetencemæssigt løft inden for automation og robotteknologi.
   

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Vidensløft – Automation & Robot

Projektejer:
Syddansk Erhvervsskole

Periode:
2018-2021

Støttet med:
3,13 mio. kr.

PARTNERE

Projektet udføres af Syddansk Erhvervsskole i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og EUC Syd. Læs mere om partnerne nedenfor.

VIDENSCENTER

Projektet skal ses som en aktivitet i forbindelse med det nye Nationalt Videnscenter for Automation og Robotteknologi i Odense, som etableres i et samarbejde mellem de tre projektpartnere. Projektet skal være med til at styrke centrets virksomhedsrettede indsats. Læs mere om videnscentret gennem følgende link:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Eric Christopher Oscar Wanscher
Campuschef
Telefon: 24797799
Mail: erwa@sde.dk

Kontaktperson
Nikolaj Kirkeby
projektkoordinator
Telefon: 24 66 03 25
Mail: nkir@sde.dk

Kontakt

Anders Wils

Direktionskonsulent

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.