Droner skaber vækst i danske virksomheder

Afsluttet
Iværksætteri

Samarbejde mellem leverandører, producenter og kunder havde til hensigt at styrke innovationen og dermed konkurrenceevnen i den danske drone-industri.

Luftbårne droner til kommerciel anvendelse er i hastig teknologisk fremgang. Også det globale marked for droner er i vækst, men de markedsmæssige aspekter er præget af en høj grad af usikkerhed.   Projektet satte sig derfor for at  identificere de mest relevante anvendelsesområder og markeder og matcher disse med henholdsvis etablerede virksomheder og mulige opstartsvirksomheder i Danmark, således at virksomhederne, gennem afklaring af deres teknologiske muligheder og kommercielle kompetencer, kunne realisere potentialet for deres drone-relaterede produkter og produktidéer via teknologisk innovation.   Projektet skulle, ud over konkret at hjælpe danske drone-virksomheder, også udvikle en cyklisk innovationsmodel, der kunne anvendes af de enkelte virksomheder, så de på egen hånd kan identificere og gennemføre lignende innovationsprojekter fremadrettet og således bedre komme fra produktidé og innovation til succesfuld kommercialisering.   Projektet fokuserede både på etablerede industrivirksomheder, der havde behov for at styrke arbejdet med innovation fra produktidé til kommercialisering, og nystartede virksomheder, der havde behov for afklaring af deres idé i forhold til teknologisk bæredygtighed og fremtidig konkurrenceevne.  

METODE

Projektet blev baseret på et innovationsforløb for 12 etablerede virksomheder og 5-10 iværksættere. Forløbene bestod af tre integrerede faser: marked, teknologi og netværk.   

  • Marked 
    Denne fase indeholdte aktiviteter med fokus på forretningsudvikling, blandt andet identifikation og konkretisering af et antal markedsscenarier, udarbejdelse af kommercialiseringsstrategier samt matching af virksomhederne mod relevante anvendelses- og kommercialiseringsmuligheder for de dronerelaterede teknologier.
  • Teknologi
    Denne fase afdækkede virksomhedernes teknologiske muligheder inden for blandt andet teknologi- og softwareudvikling, samt operative og regulatoriske forhold. Endvidere blev der etableret et testlaboratorium, der blev udstyret med standarddroner og relevant software og komponenter, hvor virksomhederne fik adgang til at gennemføre simuleringer og andre processer.
  • Netværk
    Denne fase bestod af rekruttering af case-virksomheder samt planlægning og gennemførelse af projektets overordnede formidling gennem netværksmøder, efteruddannelse og teknologiseminarer for både case-virksomhederne og hele det danske netværk af drone-orienterede virksomheder. 

MÅLSÆTNING

Den forventede kortsigtede effekt af projektets fokus på både teknologi-, anvendelses- og markedsmuligheder var, at case-virksomhedernes videns- og kompetenceniveau løftes i forhold til innovation, således at de blev i stand til at komme fra produktidé til innovation i form af succesfuld kommercialisering.   Det var ligeledes forventningen, at koblingen med potentielle kunder/medudviklere ville skabe en mere præcis efterspørgsel efter konkrete dronerelaterede produkter og teknologier, der gav en succesfuld markedsintroduktion. Da branchen generelt er uudnyttet forventes disse effekter at være afgørende for realiseringen af det samlede markedspotentiale i Danmark i fremtiden.    Den forventede langsigtede effekt var, at case-virksomhederne ville få realiseret markedspotentialet og dermed kunne øge omsætning og beskæftigelse. Projektet forventede, at en del af forløbene ville blive spundet ud i nye virksomheder som selvstændige virksomheder. Innovationsforløbene skulle samtidig fungere som løftestang for industrien som helhed til at indfri de forventede markedsmuligheder og dermed lægge fundamentet for en stærk dansk industriel klynge inden for droneanvendelse.

Resultater

Projektet har resulteret i tre rapporter om muligheder og barriere ved brug af droner inden for det maritime område og til inspektion af infrastruktur. De er tilgængelige her på siden.

 

 

Rapport #1
Drones for offshore and maritime missions:
Opportunities and barriers

Læs rapport

 

Rapport #2
Drones for inspection of infrastructure:
Barriers, opportunities and successful users

Læs rapport

 

Rapport #3
Drones for public safety and
emergency response operations: Actual and planned use

Læs rapport

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Innovation på vinger

Projektejer:
Syddansk Universitet

Periode:
2016-2020

Støttet med:
4,2 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Mette Præst Knudsen
Professor
Telefon: 27 78 74 55
Mail: mpk@sam.sdu.dk

Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.