Kan blockchains give medvind til danske vindmøller?

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet vil øge innovation i værdikæden inden for vindmølleindustrien og styrke samarbejde mellem underleverandører ved at sikre sammenhængende leverancer af høj kvalitet til vindmølleindustrien.

Vindmølleindustriens hastige vækst har skabt et marked præget af skarp konkurrence, hvor vindmølleproducenterne har holdt underleverandører på afstand for at sikre den højest mulige konkurrence mellem dem.

Armslængdeprincippet har skabt en lignende kultur hos underleverandørerne, som nu i stigende grad hæmmer udviklingen af fællesløsninger og besværliggør den generelle innovation i hele branchen. 

Unwind-projektet har derfor arbejdet for at styrke samarbejdet mellem underleverandører og har til formål at øge innovationen ved at introducere blockchainteknologi, hvis fundament bygger på systematisk datadreven vidensdeling.

Hensigten med projektet har været at skabe bedre muligheder for samarbejder og deling af information ved at give samarbejdende leverandører indsigt i og konsensus om ændringer i dokumentation i byggeprocessen. Blockchainløsningen bidrager således til en mere effektiv efterlevelse af produktgodkendelsesprocesser og kvalitetskrav fra aftagerne af deres produkter. 

Aktiviteter

Projektet vil udvikle og teste en blockchain usercase med henblik på at understøtte kvalitetssikring i en udvalgt del af værdikæden fra underleverandørerne frem til og med mølleproducenterne. 

Projektet består af følgende aktiviteter:

Projektets har til hensigt at øge gennemsigtighed i værdikæden blandt leverandører og mølleproducent samt øget effektivitet og sikkerhed mellem underleverandører. Blockchainløsningen skal føre til bedre produkter og services fra underleverandører i vindindustrien med henblik på at fremme konkurrenceevnen i Danmark.  

På den længere sigt er det ambitionen, at 10 eller flere virksomheder begynder at anvende den udviklede blockchainløsning samt, at virksomhederne oplever/kan dokumentere en effektivisering af værdikæden, som de indgår i. For den danske vindindustri kan det give en samlet fordel at kunne levere systemløsninger.

De gode erfaringer

Projektet har udarbejdet en rapport, der udforsker de forretningsmæssige, teknologiske og organisatoriske potentialer og udfordringer i udviklingen og implementeringen af blockchain-teknologien. Rapporten findes på dansk og engelsk.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
UnWind – Blockchain i Vindmølleindustrien

Projektejer:
Aarhus Universitet

Periode:
2020-2022

Støttet med:
3,87 mio. kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af Aarhus Universitet samarbejde med en række aktører. Besøg dem herunder.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Konkurrencekraft i Blockchainteknologien”.

Gennem sit arbejde med temaindkaldelser sætter Fonden med jævne mellemrum fokus på bestemte emner og udfordringer for dansk erhvervsliv.

KONTAKT

Projektansvarlig:
René Chester Goduscheit
Professor og sektionsleder
Telefon: 26 35 06 99
Mail: goduscheit@btech.au.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.