Knæk Koden

Arkiveret
Internationalisering

Projektet samler aktører fra alle dele af nødhjælpsmarkedet. Det skal skabe bedre tværgående løsninger og styrke danske virksomheders position på nødhjælpsmarkedet.

Den globale humanitære industri omsætter for mere end 150 milliarder kroner hvert år og mulighederne for danske nødhjælpsorganisationer og virksomheder er således store. Der er især stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger og systemer inden for blandt andet brugen af vedvarende energi, ressourceeffektivitet, affaldshåndtering, vand og sanitet – alt sammen områder, hvor danske virksomheder vurderes at have en god international position og et fornuftigt renommé. Til trods for dette, er der kun få danske virksomheder, der til fulde udnytter potentialet. Det skyldes blandt andet manglende indsigt i konkrete markedsbehov på vækstmarkederne.

Projektet Knæk Koden vil knække koden til nødhjælpsmarkedet. Det skal gøres ved at udvikle en innovativ nødhjælpsplatform, der skal samle NGO’er, erhvervsliv og forskere med henblik på at udvikle, teste og kommercialisere målrettede løsninger til nødhjælpsmarkederne. Der etableres 4-6 demonstrationsprojekter som en del af Knæk Koden. Her forventes det, at 10 virksomheder vil indgå i et tæt samarbejde med NGO’er og diverse vidensinstitutioner. Projektet udvikles og udføres blandt andet i samarbejde med Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, Aalborg Universitet, Københavns Universitet.
 

METODE

Projektet består af et forløb med fem hovedaktiviteter:

 • 1. Identifikation og rekruttering: 
  Der skal identificeres ti forskellige markedsbehov. Der etableres en open-source database, hvor markedsbehovene præsenteres og hvor danske leverandører vil få mulighed for at præsentere sine løsninger. Der afholdes to match-making forløb, hvor virksomheder præsenteres for de afdækkede behov, inden de ti partnerskaber endeligt etableres ved en række opfølgningsmøder.

 • 2. Match-making og konceptafklaring: 
  Hvert partnerskab modtager i anden fase 50.000 kroner til at kvalificere projektidéen yderligere. Midlerne kan bruges til eksempelvis feltbesøg, dataindsamling eller andre relevante aktiviteter. Partnerskaberne udarbejder en projektbeskrivelse, som forelægges styregruppen. Styregruppen udvælger efterfølgende de 4-6 partnerskaber, der skal arbejde videre med et konkret demonstrationsprojekt.

 • 3. Eksekvering: 
  Hvert partnerskab modtager 500.000 kroner til at udvikle og teste de efterspurgte produkter og løsninger. Der vil typisk indgå tre virksomheder i hvert partnerskab, alt afhængig af den enkelte case og dennes karakteristika. 

 • 4. Go-to Market: 
  Der udvikles en handlingsplan for markedsadgang og implementering af projekterne, og med assistance fra styregruppen udarbejdes en egentlig go-to-market strategi.   

 • 5. Projektledelse i access2innovation: 
  access2innovation og Aalborg Universitet vil løbende i projektet dokumentere udviklingen i partnerskaberne og opsamle metoder samt sikre, at der etableres en organisatorisk innovationsplatform.
   

EFFEKT

Det forventes at platformens aktiviteter vil generere 20 partnerskaber indenfor en 5-årig periode med etablering af minimum 100 arbejdspladser, og en øget omsætning på minimum 100 millioner kroner. Hertil skal platformen på sigt tilvejebringe en fælles salgskanal for virksomhederne til det humanitære marked, der kan sikre NGO’erne, at kvalitet og pris er optimeret, og at nødhjælpsorganisationerne hurtigt kan finde de bedste og mest passende løsninger til det behov der er opstået. Access2innovation har i forlængelse heraf opstillet følgende succeskriterier for projektet:

 • 500 danske virksomheder får information om eksportmulighederne til nødhjælpsmarkedet, og mindst 100 virksomheder får indsigt i 10 konkrete behov fra nødhjælpsmarkedet.
 • Mindst 10 partnerskaber etableres og udarbejder forundersøgelser til validering af markedsbehovene.
 • Mindst 4-6 demonstrationsprojekter udvikler nye koncepter, produkter eller serviceydelser i tæt samarbejde mellem virksomhederne, brugerne og inddragelse af forskningsviden.
 • Afdækkende erfaringer fra demonstrationsprojekterne offentliggøres sammen med håndgribelige eksempler og en generisk markedsanalyse.
 • På baggrund af opbyggede erfaringer etableres en non-for-profit innovationsplatform til fremme af partnerskab mellem de humanitære organisationer, virksomheder og forskere.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Knæk Koden

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Knæk Koden

Projektejer: 
access2innovation

Tid: 
2015-2017

Støttet med: 
5,3 mio. kroner

Hjemmeside: 
access2innovation

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Arne Remmen
Professor

Kontaktperson:
Jacob Ravn
Sekretariatschef
Telefon: 27 70 23 18
Mail: jr@access2innovation.com

Industriens Fond:
Telefon: 70 20 92 08
​(Fondens hovednummer)

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.