Inside-Out

Arkiveret
Nye teknologier

Projektet vil øge innovationsevnen i mellemstore hardware- og produktionsvirksomheder ved at anvende inkubation som model for innovation.

Mellemstore virksomheder har ikke de samme ressourcer til rådighed som store virksomheder, og de må ofte træffe nogle indgribende fravalg i forbindelse med at drive innovation. Det vil projektet Inside-Out være med til at ændre ved at gennemføre et professionelt innovationsforløb for mellemstore virksomheder.    Projektet har til formål at teste om mellemstore danske virksomheder i lighed med større internationale virksomheder også vil kunne opnå gevinster ved at spinde projekter ud i et professionelt drevet inkubationsmiljø.   Projektet vil derfor gennemføre et prototypeprojekt for en model, som kan kompetenceløfte ledere og medarbejdere og styrke innovationsevnen i mellemstore danske hardware- og produktionsvirksomheder.    

METODE

Projektets omdrejningspunkt er en spin out innovationsmodel for mellemstore virksomheder, der består af et professionelt innovationsudviklingsforløb og et egentligt inkubationsforløb.  

  • Et innovationsudviklingsforløb:
    Mellem 30 og 40 virksomheder skal gennemgå et forløb, der sætter fokus på ideer og projekter som er opstået inden for den enkelte virksomheds egne fire vægge. Forløbet skal hjælpe virksomhederne med at drive innovationsprocessen og identificere hvilke idéer, som virksomhederne kan spinde ud i et innovationsforløb uden for virksomheden.
  • Et inkubationsforløb:
    Projekter fra 8-10 af virksomhederne skal i praksis spindes ud af virksomheden og drives som selvstændige start-ups i en længere periode for at kunne udvikle sig uafhængigt af moderselskabets fastlåste normer, rammer og begrænsninger. Forløbet gennemføres med ressourcer fra modervirksomheden, suppleret med viden og andre ressourcer fra inkubationsmiljøet og projektets eksperter. Forløbet vil blive afsluttet med, at det vil blive besluttet om virksomheden enten skal spindes tilbage i modervirksomheden, om idéen skal fortsætte som selvstændig virksomhed eller om idéen i sidste ende ikke er god nok og derfor må forkastes.
     

EFFEKT

Den forventede effekt af projektet er på nationalt niveau, at Inside-Out vil bidrage med en metode til at løfte innovations- og teknologihøjden i Danmark for mellemstore virksomheder, hvilket forventes at have en positiv effekt på danske arbejdspladser og eksport.   For de deltagende virksomheder forventes det, at der kommer relevante innovationsprojekter ud af projektet. Endvidere forventes det, at der i forbindelse med inkubatorens arbejde vil findes eksempler på både spin-outs, spin-backs, samt eksempler på at inkubationsforløbet viste, at den bagvedliggende idé ikke var bæredygtig på nuværende tidspunkt.    Projektet forventer at inkubationsforløbene og det efterfølgende arbejde vil føre til mindst fem levedygtige virksomheder ved projektperiodens udløb, mens tre projekter spindes tilbage til de deltagende ”modervirksomheder” og indgår som et nyt ben i den oprindelige forretning.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Inside-Out

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Inside-Out

Projektejere:
Scion DTU
DTU Mekanik

Tid:
2016 – 2018

Støttet med: 
3,9 mio. kr.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

  • Læs den afsluttende rapport

TEMAINDKALDELSE

Inside-Out udspringer af den temaindkaldelse, som Industriens Fond gennemførte i foråret 2016. Læs mere om de temaindkaldelser, som Industriens Fond har stået bag.
  • Temaindkaldelser

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Lone Gammelgaard Schwarz
Head of Incubation
Telefon: 22 29 02 27
Mail: lgs@sciondtu.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mail: oos@industriensfond.dk
Telefon: 33 37 62 08

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.