Blockchain Data and Privacy

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet vil udvikle en blockchain-infrastrukturløsning til beskyttelse af fortrolige data ved dataudveksling, og derved skabe en markedsplads for sundhedsdata. En virtuel datasø skal sikre fortrolig deling af data uden at det kopieres over i nye databaser.

I takt med, at verden bliver mere datadreven, er det blevet svære at sikre personlige data. Private data er af stor værdi for virksomheder, som bruger viden til at analysere behov og udvikle nye produkter, men større databrud og misbrug af data har nedbrudt tilliden, og dermed fundamentet for frivillig deling af personlige informationer. 

Blockchain Data and Privacy vil derfor udnytte blockchains transparent database til at udvikle en infrastrukturløsning inden for sundhedsområdet til beskyttelse af fortrolige data ved dataudveksling. Derved skabes en markedsplads for virksomheder, hvor fortrolig information kan indhentes til værdiskabende beregninger, men hvor data samtidig holdes sikker.

Projektets konkrete formål er skabe en virtuel datasø med relevans for sundhed, herunder individuelle sundhedsdata og adfærdsdata, som vil kunne blive delt til kommercielle og ikke-kommercielle formål. Datasøen skal sikre, at data forbliver ét sted og ikke kopieres til flere databaser. Den virtuel datasø kan eksempelvis bestå af data fra: offentlige, åbne registre f.eks. økonomiske data, Danmarks Statistik; private persondata f.eks. sundhedsdata, data fra medicinsk udstyr, data fra mobiltelefoner, indkøbsdata; CPR-registret og genomdata.  Projektets teknologi bygger på kombinationen af blockchain og softwaren: secure multiparty computation (SMC), da blockchain ikke er designet til fortrolighed og privacy.

Målgruppen for projektet er sundhedsområdet samt følgeindustrier med persondata reguleret under GDPR. Den bredere målgruppe er virksomheder med virksomhedsdata, som ikke er reguleret af GDPR, men som kan have lignende krav til fortrolighed af konkurrence- og sikkerhedshensyn.

Projektet er forankret på Alexandra Instituttet, men ledes af  Datafair i partnerskab med Data for Good Foundation og Secata. 

Metode

Projektet tager udgangspunkt i anvendelse af personfølsomme sundhedsdata som relevante usercases, hvor projektet vil lave Proof of Concept på, hvordan informationer kan hemmeligholdes, selvom informationerne anvendes direkte i beregninger og analyser. Aktiviteterne deles om i to spor.

Spor 1 – Afdækning og udvikling af to cases:
Case 1 er Rehfeld Medicals SCAUT app og platform, der håndterer kommunikationen mellem patienter med pacemakere og hospitaler. Løsningen fungerer i dag for mere end 300 patienter, som er tilknyttet Rigshospitalet, hvor appen optimerer processen omkring behandlingen ved at koble data fra pacemakeren med data fra wearables og med patienternes rapportering af tilstand og adfærd.

Case 2 er Opentelehealth (OTH), der leverer cloud baseret telemedicinsoftware til danske og internationale kunder. OTH har ca. 7000 telemedicinske patienter i drift med en række sensordata, herunder data om blodtryk, vægt, blodsukker mv. 

Spor 2 – Læring, videnspredning og inddragelse af IoT
En bred afdækning og kortlægning af krav til en blockchainbaseret infrastruktur inden for IoT og brug af sensordata på tværs af værdikæden. 

Effekt

Projektet har til hensigt at udvikle brugen af blockchain teknologi til at skabe en ny ”privacy” infrastruktur for sundhedsindustrien. Projektet vil afdække styrker og svagheder ved brugen af blockchain og SMC med henblik på at gøre beskyttelsen af fortrolige informationer til en stor eksportvare for Danmark og et væsentlig konkurrenceparameter i den datadrevet økonomi.

DATA FOR GOOD: Individual Data Control Video

DATA FOR GOOD: How Data for Good can help your business

BLOCK DAP: Projektet har udviklet en krypteret blockchainplatform, som kan behandle fortrolig sundhedsdata sikkert

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Blockchain Data and Privacy

Projektejer:
Alexandra Instituttet

Website:
Datafair

Periode:
2019-2021

Støttet med:
6,83 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

Projektet er forankret på Alexandra Instituttet, men ledes af Datafair i samarbejde med en række danske aktører. Besøg dem herunder.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Konkurrencekraft i Blockchainteknologien”.

KONTAKT

Projektansvarlig Datafair:
Troels Bierman Mortensen
CEO
Telefon: 31 55 10 15
Mail: tbm@datafair.org 

Projektansvarlig​ Alexandra Instituttet:
Gert Læssøe Mikkelsen
Head of Security Lab
Telefon: +45 24 26 99 11
Mail: gert.l.mikkelsen@alexandra.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.