Blockchain gør op med traditionelle værdikæder hos det maritime

Afsluttet
Nye teknologier

Maritimt Block-Kraft blev søsat i 2019 med henblik på at afdække potentialet for Blockchain teknologien inden for det maritime område med sigtet på at øge konkurrencekraften hos SMV’er.

De vigtigste resultater

  1. Afdækket et stort effektiviseringspotentiale for SMV’er ved implementering af blockchain.

  2. Påvist at lav digitaliseringsgrad udfordrer implementering.

  3. Øget viden og bedre samarbejde kan få flere SMV’er til at aktivere deres digitale transformation.

Stort potentiale hvis centrale aktører arbejder sammen  

Det maritime område er under hastig udvikling i takt med, at havnenes forretning i stigende grad rykkes længere opland til at inkludere landbaserede aktiviteter i havnenes nærområder. Det er en global tendens, som kræver nytænkning af de traditionelle værdikæder inden for transport- og logistik, da erhvervet udviklinger sig hen mod hele økosystemer.    

Projektets formål var derfor at skabe et overblik over fordelene og ulemperne ved brugen af Block-Chain-Teknologi (BCT) i danske virksomheder, og hvordan de kunne udnyttes. Projektet fokuserede på værdikæderne indenfor fiskerierhvervet, plastindustrien samt containertransport. 

Kortlægningen og analyserne resulterede tre publikationer – et White Paper med key findings, en pixi folder der beskriver SMV-segmentets tre blockchaintyper. Og en informationsfolder der beskriver anvendelsen af blockchain generelt. I folderen zoomes der ind på de tre værdikæder, hvor anvendelsen af blockchain kan skabe en øget værdi og en bedre koordinering. 

Publikationerne konstaterede, at blockchain var et særdeles effektivt redskab til digital sporbarhed, forebyggelse af fejl, til at effektivisere arbejdsgange, simplificering og optimering af dokumentworkflow, herunder finansielle transaktioner samt kommunikation på tværs af værdikæden. 

Den store udfordring lå dog i områdernes relative lave teknologiske modenhed og manglende faglige kompetencer hos brancherne. Derudover kunne det konstateres, at en generel digital transformation ville kræve et fælles samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og nationale og internationale myndigheder. 

Projektet bestod af fire hovedaktiviteter:  

Projektets aktiviteter

Publikationer

Projektet har udgivet et White Paper og to foldere om fremtidens måde at dele data på inden for plastisk, fiskeri og containertransport. Derudover er der udviklet tre videoer, som giver et indblik i hvert område.

Blockchain teknologi indenfor fiskeindustrien

Blockchain teknologi indenfor plastgenanvendelse

Blockchain teknologi indenfor containertransport

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Maritimt Block-Kraft

Projektejer:
Center for Logistik og Samarbejde (CLS)

Periode:
2019-2021

Støttet med:
1,9 mio. kr.

Projektpartnere

Projektet udføres af Center for Logistik og Samarbejde (CLS) i samarbejde med række danske aktører. Besøg dem herunder.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Konkurrencekraft i Blockchainteknologien”.

Gennem sit arbejde med temaindkaldelser sætter Fonden med jævne mellemrum fokus på bestemte emner og udfordringer for dansk erhvervsliv.

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Lars Jøker
Direktør
Telefon: 60 51 01 71
Mail: lj@logsam.dk 

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.