#Why Denmark…? Det skal vi svare skarpt på!   

DaCES

Danmark går som resten af verden gennem store forandringer i disse år. Globaliseringen skifter karakter i en tid, hvor kriser og udvikling sker parallelt. Mens nye teknologier vinder indpas på tværs af brancher og industrier, er der kriser i værdikæder og opbrud i de geopolitiske magtforhold er del af vores virkelighed.

Udviklingen er ikke præget af en rytmisk forudsigelighed, men af eksplosive nedslag, der både skaber fremdrift og udfordrer civilsamfund og erhvervsliv. Vi står i en brydningstid, hvor verdensøkonomien ændrer sig markant. Det gør det kun mere aktuelt at være på forkant med svar på spørgsmålet: Hvorfor skal verden vælge Danmark til?

Det er afsættet for samfundstænketanken Dansk Konkurrenceevneråd, som Industriens Fond har søsat i tæt samarbejde med idétegnestuen NoMo med det formål at starte en åben samfundsdialog om, hvad vi skal leve af i fremtiden og få nye, stærke ideer på bordet.  

20 visionære erhvervsfolk med forskellige forudsætninger og baggrunde er sat i stævne for at finde frem til det særlige danske DNA – de løsninger og produkter – som ikke fås bedre eller mere bæredygtigt i resten af verden.  

Siden 2020 har rådet indsamlet inspiration, indsigt og viden fra egne netværk, erhvervsfolk og beslutningstagere fra både ind- og udland, der kommer med deres nytænkende, fremsynede og foruroligende analyser af situationen for dansk konkurrenceevne. Denne diskussion skal hjælpe med at stille skarpt på lige netop det, som danske virksomheder skal møde verden med.  

‘Vi skal være meget bedre til at tænke i offentlige og private samarbejder, hvor vi trækker på hinandens viden og know-how, så vi i fællesskab kan løse nogle af de store samfundsudfordringer, som vi står overfor.’  

Forandringens vinde blæser – med orkanstyrke  

Udgangspunktet for dansk konkurrenceevne er et ganske andet end for bare få år tilbage. Med rette taler eksperter allerede nu om 20’erne som det disruptive årti, hvor både kriser og nye bevægelser udfordrer måden at drive forretning på. Den globale nedlukning under pandemien har sat strøm til digitaliseringen af både samfunds- og erhvervsliv, krig i Europa, klimakrise og ressourcemangel tvinger virksomheder til at genopfinde forretningsmodeller med bæredygtighed og teknologi som omdrejningspunkt.   

Tæppet under ‘plejer’ er for alvor revet væk, og det efterlader både muligheder og udfordringer, når virksomheder bærer danske løsninger til markedet. Men først og fremmest efterlader det et behov for et 360 graders eftersyn af Danmarks såkaldte globale parathed og forudsætninger for at konkurrere i en verden, hvor især fire nye disruptionsfronter: People, planet, tech og trade er afgørende parametre.   

Globalt parathedsindeks   

Til grund for Konkurrenceevnerådets arbejde ligger et nyt, globalt parathedsindeks for Danmark, der kortlægger de danske svagheds- og styrkepositioner i en ny globalisering. Et indeks, som løbende vil blive opdateret og brugt som pejlemærke for dansk konkurrenceevne.  

På den ene side står Danmark stærkt – vi har en højtuddannet arbejdskraft, stor fleksibilitet, vi er foran på digitalisering, og vi har lige muligheder og en høj grad af social mobilitet.  

Samtidig illustrerer indekset en stribe udfordringer, som vi bør tage alvorligt: Vi er langtfra førende, når det kommer til ‘vedligeholdelsen’ af kompetente hænder og hoveder. Flere peger på et mismatch mellem arbejdsstyrkens aktuelle kompetencer og fremtidens behov, og at uddannelsessystemet halter bagud, når det kommer til at lukke kompetencegabet med ny teknologi. Samtidig er erhvervslivet ramt af for høje barrierer, når det kommer til at tiltrække og fastholde internationalt talent og kapital.   

De udfordringer skal vi løse, og forudsætningen er en kvalificeret og ambitiøs samtale om, hvordan vi styrker dansk konkurrenceevne. Den faciliterer Industriens Fond og Dansk Konkurrenceevneråd, og du kan også være med under hashtagget #whydk.  

Læs mere om Dansk Konkurrenceevneråd og rådets rapporter her.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.