Industriens Fonds årsberetning 2016

Industriens Fond igangsatte projektaktiviteter for 161 mio. kroner i 2016. I alt blev der foretaget uddeling til 41 projekter.

Industriens Fond har i dag offentliggjort Årsrapport 2016 og Årsberetning 2016. Fondens bestyrelse behandlede i alt 235 projektforslag i det forgangne år, hvoraf der blev foretaget uddeling til 41 projekter. Samlet set blev der søsat projektaktiviteter til fremme af dansk konkurrenceevne for 161 mio. kroner.

Årets resultat

Årets resultat efter renter og kursgevinster, men før uddelinger, blev på 81 mio. kroner. Der kan læses mere om resultatopgørelsen i Industriens Fonds Årsrapport 2016.
Der er disponeret i alt 160 mio. kroner til uddeling i 2017. Tallet dækker over et ønske om at uddele 120 mio. kroner til forskellige projekttiltag i løbet af året, samt op mod 40 mio. kroner med henblik på skabelsen af et strategisk betydningsfuldt videns- og innovationsprojekt med fokus på additiv fremstilling i industrien. 

Et år i innovationens tegn

Industriens Fond satte i 2016 særligt fokus på aktiviteter, der har til formål at styrke erhvervslivets innovationsevne og derigennem konkurrenceevnen. I løbet af 2016 var Industriens Fond vært for flere forskellige tiltag, heriblandt to innovationsdage i henholdsvis Aarhus og København, samt INSPIRE 2016.

Konkret betød det blandt andet, at Fonden var vært for to innovationsdage i henholdsvis Aarhus og København hvor relevante aktører fra danske virksomheder og universiteter satte ord på innovationsarbejdet i erhvervslivet, at Fonden støttede etableringen af et nyt Center For Innovation på Copenhagen Business School og at Fonden gennemførte en temaindkaldelse med fokus på innovation.

Opdateret strategi

I efteråret 2016 deltog 45 topledere fra den danske industri i INSPIRE 2016. Med input fra toplederne blev dagen brugt på at diskutere muligheder og udfordringer for danske fremstillingsvirksomheder på både den korte og den lidt længere bane. Suppleret med en trendanalyse fra Instituttet for Fremtidsforskning og en spørgeskemaanalyse foretaget af Danmarks Statistik blandt 800 danske industrivirksomheder er INSPIRE 2016 mundet ud i et idé- og udfordringskatalog, der både benyttes i Fondens daglige arbejde, men som også blev brugt, da Industriens Fond opdaterede sin strategi, så den nu gælder for 2017 og 2018.

Bestyrelsen

Industriens Fonds bestyrelse består fortsat af Sten Scheibye (formand), Jesper Møller (næstformand), Torben M. Andersen, Lisbet Thyge Frandsen, Torben D. Svanholm og Lars Sandahl Sørensen. I Industriens Fonds årsberetning kan der ydermere læses om de nye projekter, som Fonden iværksatte i 2016 og desuden kan man læse om nogle af de resultater og erfaringer, som blev opnået i de projekter, som blev afsluttet sidste år.

Projekt data

LÆS ÅRSBERETNINGEN

Industriens Fonds årsrapport og årsberetning for 2016 kan begge læses her på hjemmesiden.

TEMAINDKALDELSER

I årsberetningen omtales i alt tre forskellige temaindkaldelser om henholdsvis brugen af big data i danske virksomheder, nye måder et eksportere på, samt øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs mere om alle tre temaindkaldelser her.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.