Industriens Fond udgiver ny uddelingspolitik

Uddelingspolitikken har til formål at informere potentielle ansøgere og samarbejdspartnere om hvad det er for arbejdsområder og temaer som Fonden særligt interesserer sig for.

Den nye uddelingspolitik giver et overblik over de emneområder, som Fonden særligt arbejder med.

Fondens mission er at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Med missionen in mente er fonden generelt optaget af at lave projekter og aktiviteter, der kan skabe en konkret forandring og have positiv indvirkning på dansk konkurrenceevne og virksomheder i Danmark.

Strategisk arbejder Fonden med fem overordnede fokusområder – internationalisering, skabelsen af ny viden, brugen af ny teknologi, innovation, samt adgang til relevante kompetencer. I uddelingspolitikken er der tydeligere sat ord på, hvad det er for emner, udfordringer og muligheder, som Fonden aktuelt interesserer sig for. Helt overordnet så handler det om at tænke globalt, at tænke i partnerskaber og at tænke nyt.

Men derudover foldes interesseområderne yderligere ud gennem tre kapitler, der hver især indeholder flere detaljer og konkretiseringer af Fondens nuværende fokus. 

Øget fokus på impact

I tråd med tidligere udgaver af fondens strategi og uddelingspolitik, så er der fortsat en række emneområder der fylder meget i Fondens arbejde. Eksport, talentudvikling og adgang til de rette kompetencer betyder meget for dansk erhvervsliv og derfor har de kontinuerligt Fondens bevågenhed. Det samme er gældende for temaer som bæredygtighed, teknologiimplementering og hele digitaliseringsagendaen.

En tydelig ændring fra sidste års uddelingspolitik er den øgede opmærksomhed på impact. Industriens Fond har altid været optaget af at skabe størst mulig effekt ud af sine bevillinger og sit virke, men i år udvides fokusset med fastsættelsen af syv principper, som skal bidrage til at øge effekten af igangsatte projekter, aktiviteter og indsatser, og således også Fondens samlede impact og positive påvirkning af dansk erhvervsliv.

De nye principper fungerer således både som en guide for Fondens bevillingspraksis, men skal også ses som ramme for impactvurderingen. Det er Fondens vurdering, at hvis aktiviteter lever op til de syv principper maksimeres impact.

Den nye uddelingspolitik kan læses i fuld længde på Industriens Fonds hjemmeside som del af Fondens investerings og uddelingspolitik.

Projekt data

FØLG ARBEJDET

Industriens Fond formidler løbende resultater fra de projekter, som har modtaget støtte. Det gøres både via de sociale medier og gennem nyhedsbrevet.

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Ole Østrup

Formidlingschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.