Cowi: “Vi har lige så meget brug for iværksættere, som de har brug for os”

I de seneste 25 år er næsten alle verdens nye, store virksomheder blevet skabt i Kina og USA, mens det meste af Europa er gået i stå. Det vil nonprofit organisationen The Link og Industriens Fond lave om på ved at styrke samarbejdet mellem veletablerede danske virksomheder og nye spirende og innovative vækstvirksomheder.

I år 2000 lå 41 af verdens 100 mest værdifulde virksomheder i Europa. I 2021 var tallet, ifølge The Economist, faldet til 15.  Billedet tegner sig også tydeligt i Danmark, hvor vi sjældent ser nye globale vækstvirksomheder vinde frem, og hvor veletablerede virksomheder er truet på evnen til at innovere i trit med den teknologiske udvikling. 

Det vil Industriens Fond og The Link sammen forsøge at ændre med projektet ‘Corporate Startup Collaboration for Growth’ eller det mere mundrette: CSC for Growth. 

”Vi tror på, at etablerede virksomheder og iværksættere besidder hver deres styrke og kultur, og at vi ved at understøtte samarbejdet mellem de to, får skabt mere innovation og forhåbenlig flere større robuste virksomheder i Danmark,” siger Morten Mommsen, der er projektleder hos Industriens Fond. 

Samarbejde er til fordel for alle

Fordelen ved sådan et samarbejde synes måske umiddelbart størst for den lille startup, som pludselig får rygdækning fra en veletableret spiller på markedet. Men fordelen går begge veje, forsikrer Charlotte Søgaard, Senior Director hos en af Danmarks store rådgivningsvirksomheder, Cowi:

“Vi kan ikke løse alle vores problemer uden iværksættermiljøet. Vi har brug for ny viden, deres risikovillighed og deres appetit på at prøve noget nyt. Hvis vi fx skal nå i mål med at blive så bæredygtige, som vi gerne vil være, så kræver det nytænkning og innovation. Og det kommer ikke alene af, at vi sidder og kigger på hinanden. Det giver tit mening at få input udefra.”

Hvert år spørger Cowi deres forretningsudvalg, hvilke udfordringer, der fylder mest – hvilke nødder, der er sværest at knække? Og så går de via deres samarbejdspartner, Plug and Play, ud og scanner iværksættermiljøet for mulige løsninger. Herefter bliver otte startups fra hele verden inviteret til at deltage i et 12 uger langt pilotprogram hos Cowi. Programmet skal afdække om Cowis udfordring og startuppens løsning kan tilføre hinanden værdi.

“Somme tider afprøver vi konkret teknologi på konkrete projekter. Andre gange sender vi prøveballoner ud til vores kunder for at teste om, de ville kunne se idéen i, at vi videreudvikler et produkt eller samarbejde med en konkret iværksætter,” siger Charlotte Søgaard.

Cowi ender gennemsnitlig med at forsætte samarbejdet med tre ud af de otte virksomheder efter pilotprogammets afslutning, fordi de løser konkrete problemer for virksomheden.

I pilotprogrammet bidrager Cowi med tid, ressourcer og ekspertise.

“Vi hjælper de her startups med at få professionaliseret nogle arbejdsgange – fx indenfor jura eller marketing. Og så hjælper vi dem med at skabe relationer til kunder. Desuden har vi set rigtig mange eksempler på, at samarbejdet med os bliver et kvalitetstempel, der tiltrækker investorer,” siger Charlotte Søgaard.

“Man kan ikke nødvendigvis se værdien af pilotprogrammet på vores bundlinje, men vi fremstår som en innovativ virksomhed overfor kunder og fremtidige medarbejdere, og det er mega vigtigt. Ligesom det er vigtigt at få flere virksomheder til at lykkes med idéer til bæredygtighed. Det bringer nemlig Cowi et skridt tæt på den verden, vi gerne vil operere i.”

Ikke uden knaster

Det er dog ikke altid uden knaster at sikre et vellykket sammenarbejde mellem mastodonten og den lille start up.

”Vi oplever, at en veletableret virksomheds behov for processer, tid og bureaukrati kan stå i vejen for en vækstvirksomhed, som har brug for hurtig eksekvering for at overleve,” siger direktør i The Link, Mette Hoberg Tønnesen. 

Hun fortæller, at også traditioner og dokumentationskrav kan føles som et snærende bånd for den lille, adrætte startup.

”Modsat opleves vækstvirksomheder som en risiko for corporates, da en investering eller samarbejde koster tid og ressourcer uden en garanti for, at virksomheden kan levere på dens ambitioner og i sidste ende overleve på markedet.”

Derfor arbejder The Link målrettet på at få de store virksomheder til at forstå, hvad det vil sige at engagere sig i startupvirksomheder og omvendt. Og udbrede kendskabet til modeller, der åbenlyst er til fordel for begge parter.

Det kunne f.eks. være ’client venturing’, hvor en veletableret virksomhed forpligter sig til at købe de første produkter fra et nystartet firma i en kortere eller længere periode.

”Kunderelationen er til at forstå for alle parter. Den etablerede virksomhed får et konkret produkt og en indsigt i den nyeste produktudvikling inden for deres felt. Og den nystartede virksomhed er sikret en vis kapital, der kan bruges til skalering,” siger Mette Hoberg Tønnesen. 

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.