Centres of Excellence

Centres of Excellence blev igangsat for at udvikle særlige tilbud til talentfulde elever på erhvervsuddannelserne.

Projektet blev iværksat som et samarbejde mellem Industriens Fond og DI - Dansk Industri. Udgangspunktet var blandt andet fremskrivninger af behovet for faglært arbejdskraft i industrien. Disse fremskrivninger viste, at der vil mangle op mod 100.000 faglærte i 2020. Afgørende for projektet var også, at undersøgelser har vist, at mange af de dygtigste unge fravalgte erhvervsuddannelserne, og at der blandt de dygtige unge, der var i gang med en erhvervsuddannelse, var en stor frafaldsrisiko på grund af et lavt fagligt niveau og manglende udfordringer i skolen.

Med det udgangspunkt formuleredes en række målsætninger i forbindelse med etableringen af Centres of Excellence:

  • At sikre dygtige unge i erhvervsuddannelserne flere udfordringer i undervisningen.
  • At øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne.
  • At udvikle nye undervisningsteknologier og -metoder samt nye former for samspil mellem erhvervsskoler, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.
  • At finde veje til bedre udnyttelse af erhvervsskolernes rammebetingelser, og vise, at mere kvalitet ikke nødvendigvis kræver massiv tilførsel af ekstra ressourcer.
  • At være eksempelsættende og udbrede erfaringerne til andre erhvervsskoler.

Projektet henvendte sig ført og fremmest til uddannelser inden for to klynger: industriel fremstilling og cleantech. Konkret blev der udvalgt 17 uddannelser inden for disse to områder.
 

metode

Med henblik på at nå projektets mål blev der på baggrund af faciliteter, uddannelsesudbud og forudgående erfaring med talentarbejde udvalgt fire skoler til at deltage i projektet - to øst for Storebælt (TEC og Københavns Tekniske Skole) og to vest for Storebælt (Mercantec og Herningsholm Erhvervsskole). Det er disse skoler, der har gennemført aktiviteter, der kunne virkeliggøre projektets ambitioner. Nedenfor kan man se en kort video, der fortæller om Centres of Excellence.

Projektet er blevet gennemført over en længere årrække startende i 2009. Gennem årene har projektet gennemført mere end 60 talentforløb for i alt cirka 700 elever.
 

resultater

Den 23. november 2015 blev projektets afsluttende konference afholdt. Umiddelbart inden da udgav projektet en evalueringsrapport, hvor både tiltag, metoder og resultater skitseres. Evalueringen bygger videre på udgivelsen Erhvervsuddannelsernes X-faktor fra 2014. Begge rapporter kan læses her.

 

Om projektet

Projektnavn:
Centres of Excellence

Projektejer:
DI - Dansk Industri

Tid:
2009 - 2015

Støttet med:
14 mio. kroner

Website:
Centres of Excellence

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses her på siden.
 
COE Rapport
 

evaluering

Der er udarbejdet både en midtvejsevaluering og en slutevaluering med resultatopsamling. Begge rapporter kan læses her.

talentudvikling

I kølvandet på projektet Centres of Excellence er der blevet udarbejdet dels et inspirationskatalog, dels en rapport om talentudvikling gennem Centres of Excellence. Begge udgivelser kan læses her.

Kontakt:

Projektansvarlig:
Birgitte Winge
Uddannelseskonsulent
Mail: biw@di.dk
Telefon: 33 77 38 93

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08