UrbanTech Accelerator Program

Projektet vil hjælpe vækstvirksomheder inden for urbane teknologier og bidrage til at virksomhederne videreudvikles og skaleres. Blandt andet i samarbejde med den etablerede industri.

Projektets formål er todelt. For det første gennemføres et UrbanTech-acceleratorprogram for i alt 30 iværksættervirksomheder, og for det andet skal projektet medvirke til at samle branchens aktører på en måde, så der skabes en internationalt anerkendt hub for UrbanTech-virksomheder. Altså et sted med god adgang til samarbejder, teknologi og talent.

Selve acceleratorforløbet gennemføres af Rainmaking Innovation i samarbejde med blandt andre VKR Holding, EWII og COWI. Efter et indledende screeningsforløb skæres hvert accelerationsprogram ned til 10 virksomheder, og det gøres tre år i træk. Målsætningen er at hver deltagervirksomhed har et færdigudviklet produkt inden for urban teknologi og at virksomhedernes forretningsmodel videreudvikles og skaleres op i løbet af forløbet.

Målgruppen for projektet er nationale såvel som internationale teknologiske startups, der allerede har udviklet et UrbanTech-produkt og nu er i vækstfasen, hvor produktet er blevet valideret af markedet og derfor kan skaleres. Ved at give programmet et internationalt sigte er hensigten blandt andet at tiltrække talenter og nye teknologiske tilgange til Danmark, hvor begge dele også kan bidrage til opbygningen af en egentlig UrbanTech-hub i Danmark.

Projektet søger gennem sin partnerkreds at bringe flere danske styrkepositioner i spil inden for byggeri og design. Således består partnerkredsen af Rainmaking Innovation, Realdania, Dansk Arkitektur Center og Dansk Design Center.
 

METODE

UrbanTech accelerator programmet kører over tre år, hvor der hvert år inviteres 10 startups til at deltage i et seks måneder langt program. Det årlige accelerationsprogram består af tre hovedkomponenter: 

 • Sourcing og selektering af startups
  De 20 bedste startups vil blive inviteret til et 2-dages selektionsforløb, hvor 10 startups til slut udvælges til at deltage i accelerationsforløbet.
 • 3+3 måneders accelerations program
  Gennem programmet vil startup-virksomhederne indgå i workshops, træningsforløb, mentorsessioner samt møder med programmets partnere, hvor formålet er, at de udforsker, hvordan de kan opsætte pilotprojekter med programmets parterne eller andre relevante aktører.
 • Alumni program for startups
  Virksomhederne vil til sidst få adgang til et netværk af over 650 startups, der har været gennem lignende programmer rundt omkring i verden. Desuden gives der adgang til netværk med mere end 2.000 mentorer og investorer.
 • Mentoringprogram
  20 danske startup på et tidlige stadie med ekstraordinært potentiale tilbydes et mentoring-program på 8 uger til at udvikle sig til en ny generation af danske urbantech-startups. 
   

EFFEKT 

Projektet har til hensigt at styrke dansk iværksætteri og innovation, samt åbne op for globale samarbejdsmuligheder mellem startups og danske virksomheder. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

 • 30 startups vil blive hjulpet til at forbedre virksomheden og forretningsmodellen.
 • Cirka 70 procent skal blive i Danmark efter endt forløb.
 • Der bliver skabt 100-200 nye arbejdspladser.
 • Der vil blive investeret mellem 50 og 100 mio. kroner i de deltagende startups.
 • Der etableres 40-60 pilotprojekter mellem startups og etablerede industripartnere, som vil bidrage til at styrke industrivirksomhedernes konkurrenceevne.
 • Danmark og København vil blive positioneret som en førende innovationshub indenfor UrbanTech, både for startup-virksomheder men også for den mere etablerede industri og ikke mindst på det samfundsmæssige niveau.
 • Programmet vil skabe øget opmærksomhed inden for UrbanTech-området og medvirke til, at hele økosystemet forbedres, og at der skabes flere startups fremadrettet.

PROJEKTET

Projektnavn:
UrbanTech Accelerator Program

Projektejer:
Rainmaking Innovation

Tid:
2019-2021

Støttet med:
5,5 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside

PARTNERKREDS

Projektet gennemføres i samarbejde med en række stærke aktører inden for byggeriet i Danmark. De kan besøges her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Michael Ambjørn
Managing Director
Telefon: 53 84 10 27
Mail: mam@rainmaking.io

Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk