UNLEASH

UNLEASH 2017 blev afholdt i august 2017, hvor tusinde unge talenter fra hele verden var samlet. Midtpunktet var FN's sytten verdensmål.

Foreningen UNLEASH er en organisation, der ønsker at bidrage til en bedre verden og levere banebrydende løsninger til FN’s 17 verdensmål (SDG'er) gennem inspiration og støtte til unge talenter.
 
Derfor etablerede organisationen dette projekt med to konkrete initiativer. Det ene initiativ har været at opbygge et virtuelt netværk, der har til hensigt at forbinde unge over hele verden i samarbejder omkring at gøre verden mere bæredygtig – økonomisk, socialt og miljømæssigt.
 
Det andet initiativ har haft til formål at samle 1.000 udvalgte unge talenter fra hele verden i aldersgruppen 20-35 år til den årlige konference UNLEASH, som i 2017 afholdes i Danmark, efterfulgt af Silicon Valley, Singapore og Mumbai og til sidst New York i 2030.
 
De unge talenter skal sammen med en række danske virksomheder, finde løsninger og strategier, der kan bidrage til opfyldelsen af de 17 verdensmål, men med særligt fokus på de enkelte mål, som er relevante for det enkelte vækstlands ekspertise og behov. Af de 1.000 talenter vil 900 være fra udlandet og cirka 100 fra Danmark. Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på at få en alsidig gruppe af faglige områder og interesser repræsenteret. Selve konferencen, UNLEASH, afholdes fra den 10. august til den 22. august 2017. 
 
 

METODE 

UNLEASH blev afviklet over 9 dage og bestod overordnet af tre hovedaktiviteter, som de unge talenter skulle deltage i. Aktiviteterne var placeret flere forskellige steder i Danmark.
 
  • København
    I de første to dage var 1.000 talenter samlet i København, hvor de blev budt velkommen og introduceret til SDG’erne samt innovative danske virksomheder. Ud over kulturelle oplevelser i København og inspirerende oplæg og besøg, gav opholdet også anledning til, at deltagerne i samlet flok kunne gøre opmærksom på UNLEASH i danske og internationale medier.
  • Højskoler
    Herefter blev deltagerne fordelt på 15 højskoler rundt om i Danmark, hvor de levede og boede sammen i fire dage. Her havde de unge talenter til opgave at vise nye veje til nye former for samarbejde og udvikle og findpudse deres løsninger igennem en innovation challenge. Det er det samarbejde, som skal udgøre et varigt fundament for håndteringen af fælles, globale udfordringer og muligheder.
  • Aarhus
    Efterfølgende samledes alle talenterne tre dage i Aarhus, som i 2017 har været europæisk kulturhovedstad under overskriften RETHINK, hvilket inkluderede bæredygtighedsagendaen. Her skulle deltagerne igennem forskellige aktiviteter sætte deres præg på byen og deltage i den store prisuddeling i Musikhuset d. 21. august, hvor verdenskendte bæredygtighedsforkæmpere, såsom Ashish Thakkar (Mara Group), Bjarke Ingels (BIG), Olafur Eliasson (Studio Olafur Eliasson), Salman Khan (Khan Academy) med flere, gav inspirerende taler. UNLEASH har dermed også været et såkaldt strategisk projekt under kulturbyen, hvorfor UNLEASH skal afsluttes i Aarhus. 
 

RESULTATER

Projektet er mundet ud i en række løsninger i et solutions-katalog, som er udviklet af de unge talentfulde, der deltog i UNLEASH 2017. Kataloget omfatter blandt andet løsninger til emner som uddannelse, bæredygtig produktion, sundhed og meget mere. Se alle løsninger i kataloget og læs mere gennem nedenstående link:
 

Projektet har derudover også i kølvandet på dets aslutning udgivet en rapport med en oversigt og resultater fra den afholdte konference, UNLEASH 2017, i København. Rapporten kan læses her. 

UNLEASH 2017 Rapport - Industriens Fond

 

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
UNLEASH

Projektejer:
Foreningen UNLEASH

Tid:
2016-2017

Støttet med: 
2,0 mio. kroner

Hjemmeside: 
UNLEASH

KATALOG

Det er nu mundet ud i en række løsninger i et solutions-katalog, som er udviklet af de unge talentfulde, der deltog i UNLEASH 2017. Kataloget omfatter blandt andet løsninger til emner som uddannelse, bæredygtig produktion, sundhed og meget mere. Se alle løsninger i kataloget og læs mere gennem nedenstående link:

UNLEASH 2018

Projektet igangsatte den internationale konference, UNLEASH 2017, den 13. august i år og er dermed afsluttet. UNLEASH 2018 løber af stablen næste år i Singapore. Følg med og bliv opdateret med nyheder gennem projektets hjemmesiden. 

mere om målene

På en dedikeret hjemmeside under FN kan man læse meget mere om de 17 sustainable development goals.
 

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand
Telefon: 23 38 22 04
Mail: f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Projektansvarlig Industriens Fond: 

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 06
Mail: ckk@industriensfond.dk