Big Social Data Analytics

Med fokus på anvendelighed skal projektet gøre danske virksomheder bedre til at kombinere eksterne sociale data med virksomhedernes egne data.

Formålet med projektet Big Social Data Analytics er at opnå ny viden og udvikle tekniske løsninger, så virksomheder kan kombinere sociale data med inhouse virksomhedsdata. På den baggrund kan virksomheder opnå viden, så de kan træffe beslutninger om produktudvikling, markedsføring, salg, strategi og yderligere øge indsigten i brugeradfærd.

Konkret data fra en række virksomheder stilles til rådighed for projektet og bringer de forskellige modeller i anvendelse. På den måde kan modellernes anvendelighed blive testet direkte i virksomhederne. Tanken er, at modeller, værktøjer og løsninger vil have generel anvendelighed hos virksomheder på både B2B-markedet og på B2C-markedet.
 

Metode

Projektet er bygget op omkring udviklingen af en række kerneydelser, som kan benyttes af danske virksomheder – enten hver for sig eller i en samlet sammenhæng:

 • Værktøjer der kan gøre det muligt at indsamle, kombinere og analysere data fra både eksterne og interne datakilder.
 • Modeller til at udvinde og inddrage virksomhedsdata og sociale data til procesoptimering og produktinnovation.
 • Modeller til at kunne forudsige salg baseret på analyser af sociale data fra eksempelvis CRM-systemer.
 • Kontrolpaneler, så virksomheden kan følge data i realtid.
   

Målsætninger

Big Social Data Analytics arbejder med leverancer og succeskriterier på tre forskellige niveauer. Teknisk, organisatorisk og undervisningsmæssigt:

 • Teknisk:
  Konkret skal der i den tekniske del udvikles en cloudbaseret løsning og en On-Premises løsning, det vil sige en løsning, som er hosted hos virksomheden. Løsningerne skal alle have en høj brugerværdi, og løsningernes varighed skal sikres gennem samarbejder etableret i perioden.
   
 • Organisatorisk:
  For hver partnervirksomhed dokumenteres værdien for virksomheden – så dette er umiddelbart applikérbar for andre virksomheder.  Når modellerne er færdigudviklede vil der blive afholdt læringsworkshops, og redskaberne bliver formidlet til en bredere kreds af virksomheder gennem innovationsnetværkene www.infinit.dk og www.cfir.dk. Over de tre år projektet varer er det målet, at minimum 2.000 virksomheder vil have deltaget i konferencer og læringsworkshops.
   
 • Undervisning:
  Minimum 40 studerende undervises årligt i projektet på en ny uddannelse på CBS, kaldet Data-in-Business. Et tilsvarende antal undervises på IT-universitetet. Undervisningen har til formål at øge kompetenceniveauet i Danmark vedrørende håndteringen af sociale data i forretningsregi.

Den forventede effekt er, at virksomheder, der tager projektets services i brug, vil blive mere konkurrencedygtige. En indikator herfor er at måle på den forandring, der sker i virksomheden som følge af deltagelse i projektet. Konkret vil der bliver målt på omsætningsforøgelse, innovation, øget kundetilfredshed og ledelse af kriser.

Derudover, vil projektet lede til kapacitetsopbygning hos både virksomheder og studerende og parallelt med projektets praktiske leverancer, vil der også blive udøvet forskning i projektet.

Hele projektets samlede effekt bliver slutteligt vurderet via en evaluering med ekstern bistand.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Big Social Data Analytics

Projektejer: 
Copenhagen Business School

Tid: 
2015-2018

Støttet med: 
6,2 mio. kroner

Hjemmeside:
Big Social Data

Temaindkaldelse

Big Social Data Analytics udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. Læs mere om temaindkaldelsen her:

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ravi Vatrapu
Professor
Telefon: 38 15 44 35
Mail: rv.itm@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk