Sustainable Build

Nyt samarbejdsfællesskab skal fremme bæredygtighed og konkurrenceevne i byggeriet.

Innovation, øget vidensdeling og forbedrede samarbejdsrelationer skal være med til at styrke den danske byggebranches konkurrenceevne.

Mere specifikt henvender Sustainable Build sig til den brede mænge af virksomheder, hvis produktion er udfordret af nye markedskrav og markedspotentialer for bæredygtige materialer og komponenter. Med adgang til konkret ny viden, redskaber, samarbejdskonstellationer og innovationer, kan sådanne virksomheder produktionen til at møde de nye samfundskrav om bæredygtighed og samtidigt styrke virksomhedernes og branchens konkurrenceevne på det hastigt voksende marked for bæredygtige byggeløsninger.

Målgruppen for Sustainable Build er således bred og indeholder mange led fra byggebranchen:

 • Produktionsvirksomheder inden for byggematerialer, byggeelementer, byggekomponenter og genanvendelse
 • Rådgivningsvirksomheder som ingeniører, arkitekter og bygherrerådgivere
 • Entreprenører
 • Virksomheder inden for drift og service
 • Bygherrer
 • Private og offentlige udviklere og investorer

Derudover samler projektet også en række aktører fra periferien af byggebranchen. Her kan der være tale om beslutningstagere fra eksempelvis det politiske univers, en række tekniske eksperter, økonomer, iværksættere og lignende.
 

METODE

Sustainable Build forløber over to år med to komplementerende hovedtemaer som indsnævres yderligere undervejs i projektet:

 • Bæredygtige materialer og komponenter
 • Cirkulær økonomi, recycling og upcycling af materialer og komponenter

Hver af de to emner skal gennemgå en proces bestående af fire faser, startende med en såkaldt Big Think:

 • Big Think
  25 af byggeriets virksomheder og centrale aktører mødes til et seminar, hvor de sammen beskriver de barrierer og muligheder, der eksisterer på tværs af byggeriets værdikæde og samfundet i forhold til udbredelse og skalering af bæredygtig produktion. Som kulmination defineres de tre største udfordringer inden for et af de to ovennævnte hovedtemaer.
 • Summit
  De tre store udfordringer danner grundlag for en workshop med 125 aktører fra byggebranchen. Aktørerne identificerer barrierer og løsningspotentialer i grupper sammensat på tværs af branchen. Grupperne omdannes derved til industrialliancer som efterfølgende skal arbejde videre med konkrete udfordringer fremadrettet.
 • Innovation Challenge
  De mest lovende industrialliancer udfordres til at løse en konkret udfordring som stilles af projektet. Det samme gøres der overfor en større mængde af innovatører og start-ups fra branchen.
 • Acceleratorforum
  Årets innovationsaktiviteter afsluttes med at industrialliancer og innovatører præsenterer deres viden og løsninger – fra indsatsområder, over prototype til skalerbar løsning. Blandt publikum findes udvalgte virksomheder og organisationer på tværs af byggebranchen, investorer og det offentlige. Formålet er at denne gruppe identificerer og tilbyder konkrete tiltag i forhold til adgang til markedet, kapital, viden, netværk og ressourcer med sigte på at forankre og skalere den præsenterede viden og løsninger hos virksomhederne i værdikæden.
   

Målsætning

Endelige målsætninger er fortsat under udarbejdelse. Men sikkert er det, at en evaluering vil finde sted ved projektets afslutning. Her er det som minimum forventet at halvdelen af alle respondenter udtrykker sig positivt om projektet i forskellige sammenhænge.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Sustainable Build

Projektejer: 
Dansk Arkitektur Center

Tid: 
2015-2017

Støttet med: 
5,8 mio. kroner

Hjemeside:
www.sustainablebuild.dk

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Læs mere om denne og tidligere temaindkaldelser her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Nikolaj Sveistrup
Programchef CITIES
Telefon: 21 57 99 48
Mail: nsv@dac.dk

Kontaktperson: 
Maiken Nicolaisen
Projektleder
Telefon: 31 23 08 51
Mail: mni@dac.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 33 37 62 07
Mail: kwk@industriensfond.dk