Reboot SMV

Projektet vil udvikle et strategisk navigeringsværktøj baseret på dataindsamlinger, som skal hjælpe SMV’er ud af krisen og forbedre erhvervslivets konkurrenceevne.

Coronakrisens nedlukning af virksomheder har store økonomiske konsekvenser for Danmark. Mange ledere oplever at styre blindt uden et kompas, hvor tabet at omsætning tvinger dem til at træffe svære beslutninger angående virksomhedens overlevelse.

Reboot SMV vil øge sigtbarheden i en mørk tid, og fungere som en ledestjerne for erhvervslivet ved udviklingen et strategisk værktøj, der på baggrund af et solidt datamateriale skal vise virksomheder den bedste rute ud af krisen. Projekter bygges op omkring en dataindsamling af 9100 SMV’ers adfærd og beslutninger, som uge for uge vil kortlægge den aktuelle situation, og vise hvilke strategiske valg fører til en god genstartsproces.
 
Projektet skal munde ud i en samlet kommunikationsplatform bestående af en databank, aktivitetsbarometer og et strategiindeks, der skal give danske virksomheder, forskere og beslutningstagere præcis viden om, hvordan virksomheder bedst vender tilbage til hverdagen efter krisen. På sigt skal projektet være med til at øge konkurrenceevnen hos SMV’erne.

PROJEKTET

Projektnavn:
Reboot SMV

Projektejer:
Aarhus Universitet

Tid:
2020

Støttet med:
1,31 mio. kroner
 

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Aarhus Universitet i samarbejde med række danske aktører.

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

Tilmeld din virksomhed

Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet gennemfører nu en stor undersøgelse af SMVers forventninger og aktiviteter under og efter den nuværende COVID-19 krise med henblik på at udvikle et statetegisk værktøj.

KONTAKT

Projektejer:
Jacob K. Eskildsen
Institutleder
Institut for virksomhedsledelse (AU)
31 60 81 00
eskildsen@mgmt.au.dk

Kontaktperson:
Lars Frederiksen
Forskningschef
Institut for virksomhedsledelse (AU)
53 60 88 42
l.frederiksen@mgmt.au.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
33 37 62 04
ckk@industriensfond.dk