Reboot SMV

Projektet vil udvikle et strategisk navigeringsværktøj baseret på dataindsamlinger, som skal hjælpe SMV’er ud af krisen og forbedre erhvervslivets konkurrenceevne.

Coronakrisens nedlukning af virksomheder har store økonomiske konsekvenser for Danmark. Mange ledere oplever at styre blindt uden et kompas, hvor tabet af omsætning tvinger dem til at træffe svære beslutninger angående virksomhedens overlevelse.

Reboot SMV vil øge sigtbarheden. I projektet indsamles data om virksomheders krisestrategier. På den baggrund udvikles et aktivitetsbarometer, som hele tiden monitorerer virksomhedernes krisestrategier. Projekter bygges op omkring en dataindsamling af 9100 SMV’ers adfærd og beslutninger, som uge for uge vil kortlægge den aktuelle situation, og vise hvilke strategiske valg fører til en god genstartsproces.

På den baggrund vil der blive udviklet nogle guidelines, som kan informere og understøtte især danske virksomheder omkring krisens muligheder i forbindelse med innovation og forretningsudvikling. Virksomheder har for eksempel truffet nye beslutninger i forhold til arbejdsmiljø, bæredygtigheds-aktiviteter, nye kundesegmenter, ændret ’supply-chain’ og andre områder, som kan indeholde nye muligheder for forretning og forretningsmodeller. Det kan også være i forhold til medarbejderressourcer, kompetencer, samarbejdsrelationer, genetablering af eksportrelationer, mv. 

Der udvikles i projektet ti cases, som på forskellig vis kan inspirere virksomheder til at forny deres forretning. Cases, data og aktivitetsbarometer vil ydermere bidrage til forskning i dansk erhvervsliv.
 

Resultater

I videoen stilles der skarpt på hvordan innovation, som en del af en grøn omstilling, kan hjælpe SMV’er ud af krisen og forbedre erhvervslivets konkurrenceevne.


 

rapporter

 

  

  

PROJEKTET

Projektnavn:
Reboot SMV

Projektejer:
Aarhus Universitet

Tid:
2020

Støttet med:
1,31 mio. kroner

Hjemmeside:
mgmt.au.dk/research-related-to-covid-19/reboot-smv/

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Aarhus Universitet i samarbejde med række danske aktører.

TEMAINDKALDELSE 

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

KONTAKT

Projektejer:
Jacob K. Eskildsen
Institutleder
Institut for virksomhedsledelse (AU)
31 60 81 00
eskildsen@mgmt.au.dk

Kontaktperson:
Lars Frederiksen
Forskningschef
Institut for virksomhedsledelse (AU)
53 60 88 42
l.frederiksen@mgmt.au.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
33 37 62 04
ckk@industriensfond.dk