Talentudvikling i virksomhedspraktikken

Afsluttet
Nye teknologier

Styrket talentudvikling i virksomhedspraktikken skal bidrage til endnu bedre danske faglærte i industrien.

Det er afgørende for danske industrivirksomheder at have adgang til fagligt kvalificeret og fleksibel arbejdskraft, som kan medvirke til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og værditilvækst. Projektet vil derfor styrke talentudviklingen i erhvervsuddannelsernes praktikdel inden for udvalgte industriuddannelser med henblik på at kunne udvikle et handlingsorienteret inspirationsmateriale, der kan understøtte de uddannelsesansvarlige på virksomhederne i deres arbejde med talentfulde lærlinge.

Projektets primære målgruppe er således praktikvirksomheder og dermed de uddannelsesansvarlige, idet det er her, at der er mulighed for at integrere ny viden om oplæringen af talentfulde elever.

METODE

Projektet er inddelt i to faser, som består af henholdsvis en indledende forskningsfase og en afsluttende formidlingsfase.

  • Forskning
    I denne fase vil projektet gennemføre tolv casestudier med henblik på at undersøge, hvilke dimensioner af den praktiske oplæring, der bedst understøtter praktikelevernes talentudvikling.  Hvert casestudie består af interviews og observation af både talentelev og uddannelsesansvarlig på virksomhederne.
  • Formidling
    I denne fase vil projektet udarbejde et handlingsorienteret inspirationsmateriale med værktøjer og gode råd til at kvalificere praktikelevernes talentudvikling. Formålet er at videreformidle, hvilke indsatser i praktikken, der udvikler elevernes talent og fagidentitet, således at forskningen, gennem råd og praktiske anvisninger, reelt bidrager til at inspirere til øget talentudvikling i de danske industrivirksomheder.
     

EFFEKT

Projektet forventer på kort sigt, at praktikvirksomheder i højere grad end tidligere kan kvalificere elevernes talentudvikling, hvormed det på længere sigt betyder en øget kvalificeret arbejdskraft til industrien.

For så vidt angår erhvervsskolerne, er det forventningen, at undervisningen på hovedforløbene i højere grad end tidligere understøtter talentudviklingen i praktikken, samt at samspillet mellem skoledel og praktikdel kvalificeres og resulterer i, at elever uddannes bedre end tidligere.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Talentudvikling i virksomhedspraktikken

Projektejer:
Nationalt Center for Erhvervspædagogik (Professionshøjskolen Metropol)

Periode:
2017-2019

Støttet med:
0,9 mio. kr.

NCE

Projektet udføres i praksis af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, der har til huse på Professionshøjskolen Metropol. Besøg centerets hjemmeside her.

Rapport

Talentudvikling i Virksomhedspraktik har udgivet en forskningsrapport om fagidentitet, baseret på 12 casestudier af oplæringen inden for industriteknikker-, smede og
personvognsmekanikeruddannelsen.

Læs rapport

KONTAKT

Projektansvarlig:
Tobias Høygaard Lindeberg
Chef for forskning og udvikling, ph.d.
Telefon: 51 63 25 70
Mail: thi@phmetropol.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.