Piratskibet 

Afsluttet
Nye teknologier

Online piratskib har skabt rammerne for en kreativ platform, hvor børn og unge i fællesskab kan lære at programmere og kode.

Industriens Fond har i samarbejde med foreningen Coding Pirates skabt et IT-kreativt ”piratskib” som er et online community, hvor børn og frivillige i deres fritid sammen kan udforske programmeringssprog og digitale værktøjer på en eksperimenterende, kreativ og legende måde.

Projektet har haft til hensigt at give alle børn – primært dem mellem 9 og 12 år – mulighed for at tilegne sig færdigheder og kompetencer inden for IT-kreativitet og programmering i et sikkert og trygt onlinefællesskab. Ved projektets afslutning i februar 2021 havde Piratskibet knap 1000 unikke brugere og op mod 4000 unikke besøgende. Projektet har bestået af følgende elementer:

  • Udarbejdelse af lanceringsfilm
  • Forum i regi af Coding Pirates Discord kanal, hvor der kan stilles spørgsmål om kodning, teknologier og projektidéer til frivillige.
  • Læringsforløb i “Kodehavet”, der gennemgår forskellige teknologier og kodningssprog
  • Coding Pirates TV, der streamer fra events og de fysiske klubber
  • Challenges og showcase projekter
  • Rekruttering af flere frivillige moderatorer

Piratskibet fortsætter rejsen i 2021, hvor der vil være fokus på at opkvalificere folkeskolelærere på mellemtrinet med kompetencer i at facilitere kodning og programmering som en del af deres undervisning, og på den måde give endnu flere børn muligheden for at dygtiggøre sig gratis inden for forskellige programmeringsdiscipliner. Ligeledes vil man lave endnu flere events, online og fysiske, og dermed bidrage til, at alle danske børn får chancen for at blive kompetente digitale borgere.

Der er udarbejdet en strategi for en bæredygtig forretningsmodel fremover, og der arbejdes på at tilvejebringe yderligere finansiering.

Erfaringer fra forløbet kan læses i projektets afsluttende rapport.

  • Læs rapporten

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Piratskibet

Projektejer:
Coding Pirates Danmark

Periode:
2018-2020

Støttet med:
2,62 mio. kr.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 

Projektejer:

Tid:
2018-2020

Støttet med:
oner

Hjemmeside:
www.piratskibet.dk

CODING PIRATES

Coding Pirates er en kodningsforening for børn og unge mellem 7 og 17 år, der typisk mødes én gang om ugen. Læs mere om foreningen gennem nedenstående link.

  • Læs mere om Coding Pirates

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

  • Læs den afsluttende rapport

KONTAKT

Projektansvarlig:
Louise Overgaard
Formand
Telefon: 51 57 67 96
Mail: louise@codingpirates.dk

Kontaktperson:
Michael Gylling Nielsen
Sekretariatsleder
Coding Pirates
Telefon: 28 59 75 50
Mail: michael@codingpirates.dk,

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.