Ny Nordisk Innovation

Arkiveret
Internationalisering

Projektet arbejdede på at udbrede kendskabet til den europæiske standard for innovationsledelse og på at afklare industriens interesse for udviklingen af en global innovationsstandard.

Danmark har haft en central rolle i udviklingen af den netop publicerede europæiske standard på innovationsområdet (TS 16555). Formålet med en fælles standard er især at styrke de små og mellemstore virksomheders innovations- og konkurrenceevne, ved at give retningslinjer for hvordan man arbejder strategisk med innovation, og hvordan man praktisk organiserer sin virksomhed mest hensigtsmæssigt i forhold til nytænkning og udvikling.

Det har gennem hele udviklingsforløbet været vigtigt for de danske involverede parter, at sikre en standard der understøtter de danske virksomheders særlige karakteristik, samt giver vejledning og retningslinjer på områder der har særlig betydning for overlevelse i den globale konkurrence – eksempelvis ved udviklingen af et særligt afsnit omkring patentstrategier og rettigheder.

Med den færdigudviklede standard i hånden, skal der sikres at danske virksomheder effektivt udnytter og bruger standarden for at fremme konkurrenceevnen. Det kræver at der blandt andet udvikles:

  • Støtteværktøjer, for eksempel guides til at bestemme sin egen virksomheds position i forhold til standardens anbefalinger.
  • Definition og procesbeskrivelse af områder hvor standarden med fordel kan anvendes, for eksempel brug af standarden i bestyrelsesarbejde eller ved definition af virksomhedsorganisationen for innovation.
  • Standardkontrakter, for eksempel aftaler for udviklingssamarbejde og IP-rettigheder, som tager udgangspunkt i standarden.

For at afklare behovet og interessen hos virksomheder, afholdte DTU Management Engineering en mini-konference den 11. november 2014, hvor den europæiske innovationsstandard blev præsenteret og hvorpå det blev diskuteret hvorledes danske virksomheder bedst kan udnytte den foreliggende standard.
 

Resultater

Udbyttet for deltagerne af konferencen blev en række forskellige ting. Blandt andet følgende:

  • Øget kendskab til den publicerede europæiske standard.
  • Afklaring af interesse og behov for udvikling af implementeringsmetoder og værktøjer til innovationsstandarden, eksempelvis udvikling af standardkontrakter, cases, videndeling, etc.
  • Afklaring af industriens holdning og interesse i udviklingen af den globale ISO innovationsstandard.

Projektet har ydermere udgivet en rapport som følge af konferencen. Heri gennemgås de vigtigste betragtninger fra konferencen.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Ny Nordisk Innovation

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Ny Nordisk Innovation

Projektejer:
DTU Management Engineering

Tid: 
2014

Støttet med: 
0,1 mio. kroner

Resultater

Projektet afholdte en konference i november 2014. I kølvandet på konferencen blev der udarbejdet en rapport, som kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Søren Salomo
Institutdirektør
Telefon: 45 25 44 09
Mail: sors@dtu.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mail: oos@industriensfond.dk
Telefon: 33 37 62 08

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.