Akademi skal opkvalificere erhvervslivets evner inden for blockchainteknologi

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet har etableret et netværk af blockchain-eksperter, som skal uddanne dansk erhvervsliv i at udnytte blockchain-teknologiens mange nye muligheder, og udvikle et sundt og velfungerende dansk økosystem, der kan gavne væksten i danske virksomheder med udgangspunkt i brugen af blockchainteknologi.

Blockchainteknologien er i hastig udvikling og potentialet er stort for de brancher og virksomheder, som formår at udnytte udviklingen. Kampen om førerpositionen er for længst sat i gang verden over og hvis Danmark skal kunne konkurrere, så kræver det en sammenlægning af specialistkompetencer inden for området, samt grundig uddannelse af landets virksomheder. De behov ønsker Blockchain Academy Network at imødekomme ved at etablere et nyt vidensakademi.

Projektet har således til formål at opkvalificere dansk erhvervsliv, erhvervsorganisationer og det politiske system, så de bedre kan forholde sig til de muligheder og udfordringer, der er knyttet til blockchainteknologien. Det skal blandt andet ske gennem udvikling af en række kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt som henholdsvis kurser ved fysisk fremmøde samt e-læringsforløb rettet mod specifikke målgrupper. Akademiet har til hensigt at huse landets eksperter og eksisterende aktiviteter med det formål at skabe synergier og bygge bro mellem virksomhedscases og uddannelser samt stimulere udviklingen af et stærkt dansk økosystem inden for blockchain. 

Målgruppen for undervisningsforløbene er ledere og forretningsudviklere i alle danske virksomheder, hvor blockchain kan være relevant. Derudover vil der blive udbudt korte uddannelsesforløb til aktører i det organisatoriske, akademiske samt politiske miljø, der på forskellig vis kan påvirke udviklingen af et sundt økosystem omkring blockchain.

Projektet udføres af Alexandra Instituttet i samarbejde med Concordium, European Blockchain Center på IT-Universitetet i København, Aarhus Universitet og Instituttet for Fremtidsforskning, som tilsammen vil udgøre netværket Blockchain Academy Network.

AKTIVITETER

Akademiet er bygget op omkring Danmarks førende blockchaineksperter. Disse videnspersoner tilrettelægger i fællesskab nogle undervisningsforløb, som vil løfte industriens og beslutningstageres viden og indsigt i de muligheder, som den nye teknologi kan tilbyde danske virksomheder. Uddannelsestilbuddet skal med afsæt i konkrete usercases og beregningsmodeller klæde virksomhederne på til at identificere nye forretningsområder eller nå nye markeder.

Akademiets uddannelsestilbud vil være frit tilgængeligt for alle på en digital platform, der tilrettelægges som en hjemmeside. Hjemmesiden drives af organisationens aktører og ledes af en styregruppe, og vil være omdrejningspunkt for koordination af uddannelses- og kompetenceforløbene, præsentation af indhold og curriculum af tilbuddene og formidle kontakt til instruktører, undervisere og cases.

Projektets mål er at uddanne op til 400 virksomhedsledere og beslutningstagere, samt at projektets resultater formidles til mindst 400 deltagere via online-moduler og future briefs. De personer, der gennemgår kursusforløb, vil med hensyn til deres forskellige udgangspunkt blive rustet til at arbejde med blockchainteknologi i virksomheder.

EFFEKT 

Projektet vil ruste dansk erhvervsliv til at få bedst mulig gavn af den hastige udvikling af blockchainteknologi, ved at udvikle industriens forståelse for de potentialer, som blockchain-teknologien fører med sig og sikre en førerposition for dansk industri i udnyttelsen af potentialet. Indsatsen skal føre til en synergieffekt blandt eksisterende blockchainaktiviteter og opkvalificere nøglepersoner, der kan realisere blockchain-teknologiens muligheder, så Danmark bevarer og udbygger sine gode forudsætninger for at få et stærkt dansk økosystem.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Blockchain Academy Network

Projektejer:
Alexandra Instituttet

Periode:
2020-2022

Støttet med:
6,7 mio. kroner

Projektpartnere

Projektet udføres af en række danske aktører, der hver især har indgående kendskab til virksomhedsdrift og teknologiudnyttelse.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om konkurrencekraft i blockchainteknologien. Gennem sit arbejde med temaindkaldelser sætter fonden med jævne mellemrum fokus på bestemte emner og udfordringer for dansk erhvervsliv.

Publikationer

Institut for Fremtidsforskning har i projektet Blockchain Academy Network udarbejdet en rapport om fremtidsscenarier i forhold til blockchain i energisektoren.

KONTAKT

Projektansvarlig
Martin Møller
Chief Scientific Officer
22 15 77 99
martin.moller@alexandra.dk

Kontakt

Brian Christensen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.