Besøgscenter for sundhed og velfærd

Arkiveret
Internationalisering

Nyt projekt skal kortlægge behov og eventuelle muligheder for etableringen af et besøgscenter for sundheds- og velfærdsløsninger. Et muligt center skal bruges til at fremvise dansk industris styrker til potentielle aftagere fra udlandet.

Projektet er egentlig et forprojekt, der skal afklare behovet for og undersøge mulighederne i at etablere et nationalt besøgscenter, som kan styrke den internationale branding og promovering af danske produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet.   Et sådan besøgscenter kan potentielt øge udbyttet af det arbejde der gøres i Danmark, med at fremvise danske produkter og løsninger til udenlandske delegationer og andre mulige indkøbere. Et center kan sikre bedre forankrede budskaber og en bredere præsentation af danske kompetencer, øge delegationernes indsigt i danske styrkepositioner og løsninger og bidrage til branding af Danmark, samt tiltrækning og håndtering af endnu flere delegationer.   Besøgscentret ville endvidere kunne bruges som supplement til fysiske besøg på virksomhederne, i de tilfælde hvor delegationer har svært ved at nå flere forskellige virksomheder.   Projektet udføres af Healthcare DENMARK i samarbejde med Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, samt Danske Regioner, Region Syd, Dansk Erhverv, Dansk Industri og en række virksomheder fra sundheds- og velfærdsindustrien.

METODE

Projektet arbejder ud fra at besøgscentret skal basere sig på en kombination af nye teknologier og metoder til formidling, som ikke er set før i Danmark.   Hensigten med projektet er derfor at konkretisere et forslag om et Nationalt Besøgscenter for Sundhed og Velfærd. Derfor skal følgende aktiviteter berøres, udføres eller udarbejdes i projektet: 

  • En interessentanalyse med henblik på at afklare hvilke interessenter, der kan have interesse i et besøgscenter, herunder om der kan forventes opbakning i forhold til finansiering og anvendelse.
  • En markedsanalyse med henblik på at afklare dansk erhvervslivs behov i forhold til et besøgscenter, herunder indhold og udformning, størrelse og herunder adressere en eventuel kommende fysisk placering.
  • En kortlægning af lignende projekter og aktiviteter, og overveje og vurdere om disse tiltag eventuelt kan samtænkes med et muligt nyt besøgscenter.
  • Afklaring af scope og ambitionsniveau, som beskriver alternative muligheder i forhold til Healthcare DENMARKs oplæg til et besøgscenter.
  • En risikoanalyse med henblik på at afdække eventuelle risici og faldgruber ved et nyt besøgscenter.
  • Et konkret koncept-, realiserings- og finansieringsforlag på et besøgscenter, som mere detaljeret beskriver de scenarier, som vurderes mest fordelagtige i forhold til realisering af formålet med besøgscentret. Der udarbejdes businesscase og budget, herunder finansieringsforslag for etablering og drift for alle mulige scenarier. 

EFFEKT

Projektet peger på at etableringen af et besøgscenter og en systematisk anvendelse af multimedieløsninger vil føre til øget motivation og interesse for innovative danske løsninger hos internationale beslutningstagere, der deltager i delegationsbesøg.    Forprojektet kan være med til at afprøve og måske validere de tanker og forudsætninger, som besøgscenteret bygger på og belyse alternative muligheder for at opnå samme, eller bedre effekt af de foreslåede investeringer for eventuelt at realisere et besøgscenter.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
Besøgscenter for sundhed og velfærd

Projektejer:
Healthcare DENMARK

Periode:
2018

Støttet med:
1.8 mio. kr.

PARTNERE

Projektet gennemføres af Healthcare Denmark i samarbejde med partnerkredsen, der udgøres af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet samt Danske Regioner, Region Syd, Dansk Erhverv, Dansk Industri og en række små og mellemstore virksomheder fra sundheds- og velfærdsteknologiområdet.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Hans Erik Henriksen
CEO
Telefon: 30 45 67 35
Mail: heh@healthcaredenmark.dk

Kontakt

Nanna Nyholm

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.