AU Digital Innovation Festival 

Afsluttet
Nye teknologier

Projektet har til hensigt at etablere nye relationer og stærkere bånd mellem industrien og universitetet med henblik på udviklingen af nye innovationsprojekter til styrkelsen af dansk konkurrenceevne og jobskabelse.

Projektet vil etablere nye relationer og stærkere bånd mellem industrien og universitetet med henblik på udviklingen af nye innovationsprojekter til styrkelsen af dansk konkurrenceevne og jobskabelse. 

Industriens Fond støtter en række konkrete aktiviteter i forbindelse med AU Digital Innovation Festival. Festivalen er et digital netværks arrangement etableret i 2016, som hvert år samler optil 1500 studerende, forskere og virksomhedsrepræsentanter til en række nye og eksisterende aktiviteter i Aarhus hen over en uge i april.

Formålet med innovationsfestivalen er at udvikle stærke relationer mellem AU og industrien med henblik på at bygge bro og iværksætte partnerskaber om flere (højteknologiske) innovationsprojekter og tilvejebringelse af ny viden indenfor relevante digitale områder til gavn for både Industrien og forskning på AU. Mange af temaerne for årets festival er temaer, som Fonden i øvrigt søsætter projekter indenfor. Eksempelvis AI og blockchain.

Årets festival følges op af dialogmøder efter konferencen med henblik på at udvikle til konkrete industri-forskningssamarbejder. 
Industriens målgruppen er forskning-, udviklings- og innovationsansvarlige, personer der arbejder med rekruttering, og specialister der ønsker ny viden indenfor det digitale område. Fra universitetet er det forskere og studerende, der arbejder med digital udvikling.

Projektet udføres af Aarhus Universitet i partnerskab med Institut for Datalogi, Ingeniørhøjskolen Aarhus, Institut for Ingeniørvidenskab og Institut for Kommunikation og Kultur.

METODE

Projektet består af fire hovedaktiviteter:

  • Hackaton. AU Hack er en del af det internationale koncept MLH (Major League Hacking), som vil samle op til 300 studerende bland andet med henblik på at løse nogle af de udfordringer festivalens industripartnere står over for.
     
  • Vidensworkshops. 6-9 workshops der fokuserer på et af de store digitale tema såsom Industri 4.0, blockchain, kunstig intelligens etc. Og som kan give indblik i muligheder og udfordringer ved industriens omstilling til disse en eller flere af trends.
     
  • Digital innovationskonference. 250-350 deltager i en konference med prominente key-note talere og fra industrien samt parallelsessioner, hvor både repræsentanter fra industrien og eksperter/forskere holder indlæg og deltager i paneldebat.
     
  • Åben Katrinebjerg Et åbent hus arrangement, der skaber dialog mellem konferencens og festivalens deltagere på tværs af industri, forskningsmiljø og studerende for at sikre potentielle netværk og partnerskaber med udgangspunkt i konferencens og workshoppens temaer.

EFFEKT

Projektet har til hensigt at skabe nye samarbejdspartnere mellem virksomheder, forskere og studerende, og bibringe nyskabende viden og kompetencer til løsning af konkrete digitale problemstillinger i Industrien. Innovationsfestivalen skal føre til nye projektsamarbejde, praktikforløb og ansættelser og øge innovationsniveauet og derigennem løfte Danmarks internationale konkurrenceevne.

Projektdata

Projektet

Projektnavn:
AU Digital Innovation Festival

Projektejer:
Aarhus Universitet

Periode:
2019-2020

Støttet med:
2019: 350.000 kr.
2020: 350.000 kr.

AFSLUTTENDE RAPPORT

2019 projektet er afsluttet. Erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kaj Grønbæk
Institutleder
Telefon: 21 49 56 34
Mail: kgronbak@cs.au.dk

Kontakt

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.