Vi skal sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv

Icon of viden-idé

Viden

Viden er en grundlæggende drivkraft for vækst. Derfor er vi optaget af at skabe ny viden og værdifulde indsigter, der kan bringes til anvendelse i dansk erhvervsliv.

Icon of medarbejder

Kompetencer

Kompetencer er en forudsætning for at kunne drive og udvikle vækstskabende aktiviteter. Vi er optagede af at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer for erhvervslivet.

Icon of fremtid

Innovation

Innovation er en kilde til nytænkning og nye markeder. Derfor arbejder vi for at styrke SMV’ernes innovationskraft, der skaber den gode idé, og skaber en konkurrencefordel. 

Ny viden, bedre kompetencer og værdifuld innovation til de danske virksomheder er fundamentet for Fondens strategi og uddelingspolitik.

I Industriens Fond har vi som mission at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Særligt er vi optaget af at støtte initiativer, som øger virksomheders værditilvækst og dermed også gavner Danmark i et bredere perspektiv.

Begrebet konkurrenceevne fortolker vi i en bred forstand inden for rammen af vores 4 overordnede temaer bæredygtig produktion og cybersikkerhed, nye teknologier og internationalisering.

Målgruppen tæller alle danske virksomheder. Dog har vi historisk set haft ekstra fokus på at styrke konkurrenceevnen hos små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV’er, samt iværksættere.

På tværs af alle fondens projekter bidrager vi i særdeleshed med at styrke viden, kompetencer og innovation, som vi mener er afgørende for væksten i dansk erhvervsliv.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og bliv opdateret om seneste nyt fra Industriens Fond.