Styrket konkurrencekraft gennem S&OP

Ny rapport om tværgående Sales & Operations Planning skaber værdi for danske virksomheder gennem anvisninger til brobygning og bedre dialog mellem salg og produktion.

Sales and Operations Planning er et uudnyttet potentiale blandt mange danske virksomheder – særligt hos de små og mellemstore. Ofte er der en tendens til at virksomhederne lægger for meget vægt på teknologi og for lidt på mennesker og procesdesign.

Projektet S&OP, som primært er gennemført af forskere fra Syddansk Universitet, har i perioden 2017-2019 arbejdet på at ændre dette, ved at implementere S&OP-processer i små og mellemstore danske virksomheder. Det er gjort med fokus på at skabe en større forståelse på tværs af virksomheden for emner som kundebehov fra salget over produktionsplanlægning, indkøb og produktion.

Formålet med projektets aktiviteter har været at nedbryde siloer i virksomheden og sikre optimering og et bedre beslutningsgrundlag. Projektets erfaringer og resultater er nu samlet i en afsluttende rapport, der også indeholder en række praktiske værktøjer.

Balancen mellem supply og demand

Projektet har arbejdet ud fra en overordnet hypotese om, at implementering af S&OP handler om 10 % teknik og 90 % mennesker. En central læring i projektet har været at virksomheder først skal have de 10 % på plads, før det giver mening at fokusere på de 90 %. Når det er sagt, spiller de adfærdsmæssige sider i S&OP-processer også en stor rolle for især de mindre virksomheder, der oftest sidder med ressourcemæssige udfordringer.

Gennem projektet er også en god håndfuld case-virksomheder blevet inddraget. De har bidraget til at konkretisere udfordringerne ude i virksomhederne og har også kunnet bekræfte værdien af at arbejde mere struktureret med S&OP-processer.

Helt overordnet konkluderer rapporten, at implementering af S&OP har givet deltagende virksomheder et nyt sprog og et fælles billede af helheden og dermed været med til at skabe balance mellem demand og supply.

Projektet henvender sig til topledelser og mellemledere fra salgs- og driftsafdelinger i danske virksomheder, samt medarbejdere med relation til S&OP i danske industrivirksomheder.

Projekt data

LÆS OM PROJEKTET

Her på Industriens Fonds hjemmeside kan der læses mere om Sales & Operations Planning. Projektets egen hjemmeside kan også besøges.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående Industriens Fonds støtte til det nye projekt kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.