Servitization kan skabe ny omsætning

Servitization kan være en vigtig byggesten i transformationen af industrien i Danmark. Med det nye initiativ Servitize.DK, skal flere danske virksomheder hjælpes til at udvide forretningen med produktrelaterede serviceydelser.

Servitization er industrivirksomheders transformation fra primært at være en produktleverandør til i højere grad at sælge services knyttet til produkterne. At mestre produkt-service-forretningsmodeller er i dag en afgørende konkurrenceparameter i mange brancher, og mange virksomheder kan hente ny vækst gennem serviceydelser. Ud over attraktive indtjeningsforbedringer, så kan brugen af serviceydelser også være med til at forlænge et produkts levetid og graden af genanvendelse, og samtidigt skabe et tættere bånd mellem virksomhed og kunde.

I Industriens Fond har vi i en årrække interesseret os for servitization som en konkurrenceevneforbedrende metode. Sammen med Copenhagen Business School og 20 virksomheder har vi arbejdet med at udvikle viden og erfaringer om emnet i en dansk kontekst,” siger Industriens Fonds bestyrelsesformand Sten Scheibye, og peger på at erfaringerne har været så tilfredsstillende, at fonden nu går videre med servitization-arbejdet. Også fordi det er højrelevant netop nu.

Med tiltagende konkurrence fra vækstlande, der også satser på servitization, såvel som med den hastige udvikling af nye digitale serviceydelser, der radikalt har ændret forholdet mellem kunde og producent i alle brancher, er der behov for at sætte ekstra skub på udviklingen i Danmark. Især hos mindre og mellemstore virksomheder ligger der et stort potentiale og derfor sigter det nye initiativ særligt efter at få servitization på dagsordenen netop hos dem,” siger Sten Scheibye.
 

Succes med servitization – men potentialet er endnu større

Produkt-servicemodeller findes i forskellige former. Det kan for eksempel være vedligeholdelseskontrakter, der garanterer et produkts funktionsevne og oppetid. Det kan også være datadrevne services baseret på sensorteknologi og big data, som gør det muligt for kunden at aflæse og styre et produkt via smartphone. Andre virksomheder ”servitizer” ved at blive en partner og rådgiver i kundernes udviklings- og innovationsprocesser.

På Copenhagen Business School har man de seneste fire år opbygget en stor viden om servitization i Danmark. Forskningen har vist, at flere danske virksomheder investerer i, og prøver kræfter med, produkt-servicemodeller. Men forskningen viser samtidig, at der stadig eksisterer et stort uudnyttet vækstpotentiale.

Servitization er for mange virksomheder en udfordrende rejse, der kræver dedikation fra ledelsen, nye kompetencer, opkvalificering af medarbejdere og forandringer i organisationen. Dertil kommer udfordringer forbundet med at implementere ny teknologi og udvikle datadrevne services. Det er blot nogle af de udfordringer, som det nye projekt – Servitize.DK – skal adressere.
 

Udfordringer gøres til muligheder

Konkret skal Servitize.DK-projektet hjælpe danske virksomheder med at implementere servitization i forretningen. Det gøres ved at understøtte udviklingen af konkrete produkt-servicekoncepter, herunder ved at sætte spot på strategi, ledelse, teknologi, design, organisering og netværk. Alt dette skal ske med en tæt kobling til forskningen, der blandt andet skal belyse, hvordan servitization kobles til den strategiske digitale transformationsproces, som mange virksomheder står over for.

Med udviklingen inden for Industry 4.0 står industrien overfor enorme forandringer, som med de rette tiltag også kan medføre enorme muligheder,” fortæller Juan Farré, der er CTO hos FORCE Technology og uddyber:

Ved at koble data, serviceydelser og produkter i nye koncepter og forretningsmodeller, kan klassiske ordreproducerende virksomheder blive fremtidens integrerede servicevirksomheder. Denne transformation er afgørende for Danmarks fremtid og kan kun løftes i bredt samarbejde med de mest kompetente aktører – og de er nu samlet i ét samlet initiativ.

Professor MSO på CBS, Juliana Hsuan, tilføjer: ”Skiftet hen mod en servicetankegang kræver en radikal omstilling af forretningsmodellen til at omfavne de udfordringer og muligheder, der ligger forude. Ved at fremme viden om, hvordan virksomheder arbejder med deres strategi og hvordan de håndterer synergien mellem produkt, service og data, er vores målsætning at styrke danske virksomheders konkurrenceevne.

Projektet Servitize.DK løber over de næste fire år. Ambitionen er, at projektet bidrager til at sætte et markant aftryk på dansk erhvervsliv, så flere virksomheder omfavner mulighederne i servitization, og dermed styrker konkurrenceevnen i en global økonomi, hvor serviceydelser målrettet kundens behov, bliver en stadig mere central konkurrenceparameter.

Projekt data

Om projektet

Det nye projekt søsættes som et samarbejde mellem Industriens Fond og FORCE Technology. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

Besøg projektet

Læs meget mere om Servitize.DK ved at besøge projektets hjemmeside.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående bevillingen til Servitize.DK kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.