Lang vej til bæredygtig produktion i Danmark – Ny opgørelse viser store udfordringer med særligt affald og vandforbrug.

Windmill with big Photovoltaic System in beautiful german rural Surrounding

Med baseline-rapporten Fremtidens Bæredygtige Produktion sætter Industriens Fond fokus på den danske produktionssektors klima- og miljøaftryk. I dag er nye data præsenteret – og de taler et tydeligt sprog. Der er fortsat lang vej til en bæredygtig dansk produktionssektor.

De opdaterede indikatorer viser, at industrien er blevet mere produktiv. Men de viser også, at produktiviteten er større på nogle områder – for eksempel inden for CO2-udledning – end den er på andre områder.

Indikator-rapporten viser også, at industrien er lykkedes med en relativ afkobling. Altså, at den producerer mere, uden at forbruget af forskellige ressourcer er fulgt tilsvarende med. Den udvikling er positiv. Både for virksomhedernes konkurrenceevne og for den bæredygtige udvikling.

Men den øgede produktivitet har desværre ikke været stor nok til, at der er opnået en absolut afkobling, da både ressourceforbruget og affaldsgenereringen fortsat er steget i den målte periode.  Vandforbrug er konkret steget med 17 procent i perioden fra 2012-2019 og i samme periode har virksomhederne generet hele 20 procent mere affald uden at produktiviteten er fulgt tilsvarende med. Den danske produktionssektor er således ikke bæredygtig, som tallene ser ud i dag

Baselinen skal bane vejen

Industriens Fond har sammen med ATV udviklet baselinen for industriens grønne omstilling. I baselinen fokuseres der på fem indikatorer:

 • Ressourceforbrug
 • Vandforbrug
 • Energiforbrug
 • CO2-udledning
 • Affaldsgenerering

Baselinen giver dermed et indblik i, hvor langt industrien er i omstillingen, så vi bedre kan sætte de strategiske sigtelinjer for, hvor vi skal hen.

Bedst i verden

Ambitionen er, at Danmark skal være et foregangsland for den bæredygtige produktion. Bæredygtig omstilling er en mulighed for at styrke industriens konkurrenceevne og bliver forventeligt en katalysator for fremtidens vækst og beskæftigelse.

Men hvordan får vi omsat disse store ambitioner til handling? For den bæredygtige omstilling er kompleks, og der er derfor behov for at gøre fremtidens bæredygtige produktion, og den nødvendige omstillingsproces, mere operationel og konkret, så flere virksomheder griber mulighederne.

Ambitionen med den nye og opdaterede baseline er at skabe et fælles sprog om bæredygtig produktion. Kun på den måde kan vi meningsfuldt tale om både muligheder og udfordringer i en virkelighedsnær kontekst, som både små og store virksomheder kan relatere til i hverdagen.

Vi har brug for at kunne udpege udfordringerne, men også redegøre for de store potentialer, der er ved at omlægge produktion til at blive bæredygtig. Der er nemlig store potentialer for både den enkelte virksomhed og for Danmark.

Det er med det udgangspunkt, at Industriens Fond og ATV har udviklet baselinen for industriens grønne omstilling. De nye data, som er opdateret i dag, viser, at der fremadrettet er behov for en øget indsats på flere fronter:

 • Behov for data og fælles standarder:
  Den bæredygtige omstilling skal være datadrevet. Dette kræver, at flere virksomheder får opbygget en tilstrækkelig datakapacitet, så de kan levere og anvende komplekse data. De mange forskellige aktører i værdikæden skal indgå i datasamarbejder, der vil bidrage til nye indsigter og konkret handling for øget bæredygtighed.
 • Nye samarbejdsformer i værdikæden:
  Værdikæden er et afgørende værktøj for at kunne lykkes med den bæredygtige omstilling. Værdikæden skal bruges aktivt og skal ses som et centralt rum for både indflydelse, udvikling og samarbejde i alle led.
 • Fra reduktions- til innovationsagenda:
  Vi kan ikke udelukkende reducere og optimere os til en bæredygtig omstilling af industrien. Der er behov for, at vi tænker nyt og ud af boksen, hvis vi skal lykkes med at afkoble industriens økonomiske vækst fra væksten i de fem indikatorer, som baselinen måler på.

Aktuelt

Julie Bruun var leder af virksomheden CP, som hun har overtog fra sin far.
Nyhed

11. juni 2024

Solgte virksomheden: “Jeg havde virkelig dårlig samvittighed over for mine medarbejdere”

Nyhed

4. juni 2024

Her er samtaleguiden der styrker cybersikkerhed

Projektet, Deep Green Innovators, har hjemme i iværksætterhuset The Kitchen ved Aarhus Universitet.
Nyhed

4. juni 2024

Fra grøn forskning til big business

Kontakt

Mere information kan fås ved at kontakte fondens sekretariat.

Anders Brandtoft

Presse- og kommunikationschef

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.