Nyt projekt vil løfte virksomheders e-eksport

Projektet, der udspringer af temaindkaldelsen om nye Nye Digitale Forretningsmodeller, vil bistå danske virksomheder, der vil øge eksporten ved at bruge globale markedspladser som eksempelvis Amazon eller Alibaba.

Gennem temaindkaldelsen om nye digitale forretningsmodeller har Industriens Fond bevilliget 8,8 mio. kroner til et nyt projekt om salg gennem globale markedspladser – eksempelvis Amazon og Alibaba. Projektet, der udføres af Copenhagen Business School og DI Handel, skal arbejde for, at flere danske virksomheder kommer i gang med e-eksport via online markedspladser og får lettet adgangen til denne vigtige salgskanal.

Online markedspladser fylder meget i det digitale landskab og kan fungere som en genvej til eksportmarkederne. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder – små såvel som store – formår at navigere i denne salgskanal,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, om baggrunden for fondens bidrag til det nye projekt.

Udviklingen går stærk og markedspladserne på internettet udgør allerede en stor del af web-salgsomsætningen i flere lande. Eksempelvis 43 procent af det amerikanske e-handelsmarked, 55 procent af det tyske e-handelsmarked og på det kinesiske marked helt op mod 80 procent. Salg via online markedspladser kan derfor være en genvej til ny omsætning, fordi markedspladserne typisk har en stor og tilbagevendende kundestrøm og et effektivt logistisk setup, der både favner virksomheder der allerede har web-salg, men også virksomheder uden egen webshop.
 

En mulighed med flere udfordringer

Udfordringen hos mange danske virksomheder er, at de ikke har den fornødne viden om hvordan markedspladserne fungerer i praksis, i hvilke situationer de bedst kan bruges og hvilke konsekvenser det har, at sælge via markedspladserne – blandt andet de rent tekniske IT-krav, men også i forhold til løbende opdatering og vedligehold. Derfor bliver markedspladserne ofte forbigået.

Der kan være et potentiale i at sælge via online markedspladser, da de har både kunder og opsætning, som kan være interessant for os. Vi har bare svært ved at vurdere det eksakte potentiale, da vores viden om markedspladserne er begrænset. Vi mangler simpelthen konkret viden og redskaber til at kunne udarbejde en business case, så kanalen kan vurderes på lige fod med andre salgskanaler. Derudover har vi forsøgt at oprette os hos Amazon, men har måtte opgive, fordi det IT-mæssigt har været for kompliceret,” siger Jesper Christensen, CFO hos Dacapo Stainless A/S.
 

Barriererne skal nedbrydes

Det nye projektsamarbejde mellem Copenhagen Business School, Dansk Industri og Industriens Fond, skal – under overskriften ’E-eksport via online markedspladser’ – ruste danske virksomheder med viden og kompetencer til at træffe kvalificerede beslutninger om, hvorvidt de ønsker at drive salg via online markedspladser eller ej, samt tilvejebringe værktøjer og arbejdsmetoder, så virksomheder, der aktivt vælger denne salgskanal, lettere kan etablere sig på de online markedspladser.

Vi skal have fjernet barrierene for at danske virksomheder kan bruge online markedspladser. Her spiller kvalificeret viden en afgørende rolle. så virksomhederne kan træffe en forretningsmæssig rigtig beslutning. Online markedspladser er en konkurrent men kan også være et potentiale for dansk erhvervsliv. Derfor er det kærkomment, at Industriens Fond går ind i det her projekt,” siger Annette Falberg, der er branchedirektør i DI Handel.

Helt konkret vil det nye projekt sammen med leverandøren Youwe blandt andet etablere en platform, der vil lette virksomhedernes IT-integration ved salg på eksempelvis Amazon og Ebay. Parallelt med selve værktøjet udvikles også en række publikationer, guides og skabeloner, som virksomhederne kan anvende til at vurdere markedspladsernes forretningsmæssige potentiale og muligheder.

I projektet tager vi fat i de primære udfordringer som dansk erhvervsliv oplever i forbindelse med salg via globale markedspladser. Vi vil bygge en platform og samle relevant viden, så danske virksomheder lettere kan udnytte fordelene ved en global markedsplads,” siger professor Jan Damsgaard fra Copenhagen Business School, der er projektleder på projektet.

Projekt data

Projektet

Det nye projekt skal hjælpe virksomheder med at vurdere mulighederne for at sælge via de store online-markedspladser på internettet, og desuden bistå virksomhederne i den praktiske eksekvering.

Temaindkaldelse

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om nye digitale forretningsmodeller som Industriens Fond udbød i 2017. Læs mere om temaindkaldelsen og tidligere temaindkaldelser her.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.