Nyt projekt tilbyder virksomheder i agroindustrien digitalt boost

I mange virksomheder er anvendelsen af data, og hvordan data kan skabe vækst, en udfordring, der kan være svær at tage hul på. Særligt hos de mindre og mellemstore virksomheder volder digitaliseringsindsatsen problemer. Det skal der laves om på nu gennem et nyt projekt med udgangspunkt i agroindustrien. 

Arbejdet med at omsætte ny teknologi og store datamængder til en god forretning kræver stor dedikation, fokus og målrettede processer. Og så kræver det, at man benytter de rigtige metoder og værktøjer.

Gennem et nyt projekt – Vækst i Agroindustrien – powered by data – får danske virksomheder i agroindustrien en enestående mulighed for, gennem et intenst virksomhedsforløb, at løfte dataanvendelsen og udvikle nye digitale forretningsmodeller. Projektet er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Industriens Fond.

Data kan have mange størrelser og formål, og at navigere i den jungle kræver overblik og indsigt. Nogle virksomheder har håndteret digitaliseringsudfordringen ved slet ikke at træffe en beslutning, andre har kastet sig over en oplagt mulighed for digitalisering, men måske uden at tage stilling til aspekter så som forretningsmodel, datakvalitet, it-sikkerhed og serviceorganisation. Hvis disse elementer overses, kan det give udfordringer og ikke skabe den ønskede effekt og vækst“, siger projektleder Nicolai Fog Hansen fra Teknologisk Institut, der står i spidsen for det nye projekt.

Styrke konkurrenceevne

Projektet ønsker at hjælpe virksomhederne over denne udfordring, og give dem de bedst mulige forudsætninger for at arbejde strategisk med deres data. Formålet med projektet er at styrke hele agroindustriens konkurrenceevne og position samt at stimulere vækst på baggrund af data. Herunder at sikre et solidt grundlag for at virksomhederne kan træffe de rigtige beslutninger, og sikre at de får lagt en solid plan for at komme i mål med deres satsninger.

Data kan udnyttes på mange måder. Men det kræver, at man som virksomhed går systematisk til opgaven, får samlet relevant data sammen og struktureret arbejdet på den rigtige måde. Grundlæggende handler det om at trække viden og forretningsmuligheder ud af de store informationsmængder, som faktisk allerede findes mange steder, men hvor potentialerne ikke udnyttes godt nok som det er i dag“, siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond og fortsætter:

Det er derfor, at vi som fond har kastet os ind i arbejdet med at skabe datadreven vækst i dansk erhvervsliv. Potentialerne skal simpelthen udnyttes bedre. Flere skal i gang, og mange skal blive endnu bedre til at udnytte data og omsætte dem til konkurrenceevne og vækst.

intenst virksomhedsforløb

I det nye projekt vil 20 virksomheder gennemføre et intenst virksomhedsforløb, hvor fokuserede temadage og individuel rådgivning skaber rammen om et digitalt boost.

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Dansk Agroindustri, SEGES, Teknologisk Institut og Industriens Fond, der har støttet projektet med godt seks mio. kroner som led i en særlig temaindkaldelse med fokus på datadreven vækst.

Som samlet partnerkreds bydes der ind med højtspecialiseret viden indenfor landbrug, digitale forretningsmodeller, anvendelse af data og kendskab til agroindustrien. Netop denne partnerskabskonstellation giver de deltagende virksomheder en enestående mulighed for at få kvalificeret sparring og rådgivning omkring deres data, anvendelse og forretningsmodel.

Konkret handlingsplan

Projektet er bygget op over seks temadage, hvor der fokuseres på hhv. konceptdesign, landbrugsfaglige muligheder, opsamling og tilgængeliggørelse af data, datavalidering og statistik, managementsystemer samt implementering.

Virksomhederne slutter projektet af med at stå med en konkret og implementerbar handlingsplan for deres videre arbejde og anvendelse af data, og i løbet af forløbet modtager de deltagende virksomheder også individuel rådgivning fra projektpartnernes eksperter.

For at komme i betragtning som virksomhed er det vigtigt, at man har både viljen og evnen til at indgå i det intensive udviklingsforløb: Vi leder efter virksomheder der måske så småt er gået i gang med at arbejde mere strategisk med dataanvendelse men ikke helt har knækket koden endnu, og de der ikke er kommet i gang endnu, og måske ikke ved hvor de skal starte“, siger Nicolai Fog Hansen.

Baggrund for projektet

I 2018 var Danmarks fødevareklynges bidrag til indkomstdannelsen på 118 mia. kroner, svarende til 5,5 procent af BNP, og en eksport på 92 mia. kr. Beskæftigelsen i erhvervet er på godt 180.000 personer. Disse nøgletal stadfæster landbruget som et af landets fortsat mest betydelige erhverv.

Men øget konkurrence og stigende krav til præcision og dokumentation gør det nødvendigt at udvikle og forny agroindustriens produkter, services og forretningsmodeller ved at udnytte de muligheder, som teknologien skaber for at opsamle, udveksle, behandle og værdisætte data.

Den grundlæggende teknologi er i høj grad allerede til rådighed eller kan videreudvikles efter behov, men virksomhederne i agroindustrien har behov for konkret viden, etablering af samarbejder og økosystemer samt hjælp til at udvikle services og forretningsmodeller for at kunne udnytte potentialerne i digitalisering.

Projekt Vækst i Agroindustrien – powered by data skriver sig således ind i tidens ånd, hvor data og anvendelsen af data kan være afgørende for, om en virksomhed vækster eller stagnerer. Læs meget mere om selve projektet her på hjemmesiden.

Projekt data

PROJEKTET

Læs mere om baggrunden for fondens bevilling her på hjemmesiden.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Teknologisk Institut i samarbejde med en række danske aktører.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Datadreven Vækst”.

MERE INFO

Ønskes yderligere information om projektet, så kan Fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 33 37 62 08
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.