Nyt projekt skal hjælpe SMVere med at grave guld ud af data

Eksperthjælp til brugen af data skal for eksempel udlede kundernes indkøbsvaner, som ny teknologi og digitale værktøjer i rigt mål har givet adgang til. Det er tanken bag et nyt 3-årigt projekt med bl.a. konkrete forløb med de enkelte virksomheder. Bag projektet står DI Handel, som er DI’s branchefællesskab for handelsvirksomheder, CBS og de landsdækkende Erhvervshuse.

Danmark har ikke dyrebare råstoffer i jorden, men vi har stor viden og enorme mængder data. Derfor er data i stigende grad råstoffet, som mange virksomheder skaber værdi ud fra. Kundedata er guld værd, hvis virksomhederne forstår at bruge dem på den rigtige måde. Ofte handler det om at plukke nogle lavthængende frugter og komme i gang med at suge viden og indsigter ud af dataene, og de fleste virksomheder har allerede kundedata som kan struktureres, kombineres på nye måder og omsættes til forretning“, siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond, som støtter det nye projekt økonomisk.

Meningen med det nye initiativ er, at give flere virksomheder mulighed for at tage nogle skridt i den rigtige retning og øge konkurrenceevnen ved at bruge data i højere grad.

Ifølge projektets partere er udfordringen, at data hos mange SMVer samler støv. De indsamles, men udnyttes ikke proaktivt til at optimere forretningen. En rundspørge blandt 448 af DI Handels medlemmer viste, at en tredjedel af virksomhederne i meget høj grad eller høj grad har brug for hjælp til at få optimal værdi ud af deres data. Det er for eksempel oplysninger om, hvor kunden bliver opmærksom på eller finder information om virksomhedens produkter, hvilke kunder, der køber hvad, hvor ofte, hvordan og hvornår, og kundens adfærd på fx webshoppen. Kernen i projektet er derfor at hjælpe virksomhederne med at gå fra passive data til brugbare data ved at klæde dem på til at kunne analysere, de mange data, de allerede ligger inde med – fremfor at basere salget på antagelser.

Vores erfaringer er, at mange SMVer sjældent har tilstrækkeligt overskud til at sætte gang i arbejdet med data i en i forvejen travl hverdag, hvor forretningen skal styres. Den indsigt som kundedata kan give de danske handelsvirksomheder kan være en vigtig katalysator for vækst, men det kan være svært for SMVer, der måske ikke har ressourcerne til større udviklingsprojekter uden udsigt til indtjening på kort sigt, at komme i gang med at bruge deres data. Det vil projektet gøre op med. Vi hjælper SMVerne i gang”, fortæller branchedirektør i DI Handel, Sidsel Dyrholm Holst.

Projektet vil hjælpe SMVer til at udnytte deres egne kundedata- og viden til vækst.  Helt konkret vil projektet give danske SMVer forudsætningerne for at kunne gå fra en overordnet forståelse af datadrevne vækstmuligheder til operationelle tiltag i den enkelte virksomheder via bl.a. selvhjælpsværktøjer, events og virksomhedsforløb”.

Sidste år blev der uddelt 83 mio. kr. fra SMV:Digital programmet og midlerne blev stort set revet væk. Det vidner om en kæmpe efterspørgsel og behov fra SMVerne til at styrke deres digitalisering. Og programmet har vist imponerende resultater. Derfor er det vigtigt, at SMV:Digital også i år får tildelt flere midler. I DI efterspørger vi at programmet får yderligere kr. 50 mio. kr. i 2021 til at styrke de danske SMVers digitalisering“, afslutter Sidsel Dyrholm Holst

I krisetider som den aktuelle har kundernes adfærd og behov på kort tid ændret sig. Samtidig har corona presset erhvervslivet verden over, og den altoverskyggende mission i 2021 er for mange virksomheder at erobre markedsandele. Virksomhederne er sultne efter at vinde nye kunder og kompensere for tabt omsætning under corona.

Dette projekt skal gerne bevise, at alle virksomheder kan bruge data til vækst – for alle virksomheder har kundedata, og projektet er et perfekt sted at starte sin datadrevne vækstrejse”, siger professor Thomas Ritter ved CBS.

Erhvervshusene over hele landet spiller en vigtig rolle i projektet. Erhvervshusene udbyder forløb med  sparring om brugen af data og med råd om implementering af nye løsninger til at grave data-guldet frem.

For rigtigt mange virksomheder står digitalisering øverst på ønskelisten til sparring, herunder evnen til mere effektivt at forstå og betjene sine kunder optimalt. Især SMVer kræver en enkel, lavpraktisk tilgang, der kan give effekt på kort sigt. Derfor er netop konkrete metoder og værktøjer til kundeforståelse meget værdifulde for den sparring erhvervshusene kan tilbyde virksomhederne som resultat af dette projekt”, slutter Peter Keller-Larsen, forretningsudvikler i Erhvervshus Hovedstaden.

Projekt data

Projektet

Der kan læses meget mere om Datadreven kundeindsigt på Industriens Fonds hjemmeside.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Copenhagen Business School i samarbejde med en række danske aktører.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om “Datadreven Vækst”.

kontakt

Mere information om Datadreven kundeindsigt kan fås hos Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.