Nyt projekt skal give landets SMVer redskaber til at gentænke forretningen

Skræddersyede virksomhedsforløb skal styrke SMVernes kompetencer i at fremtidssikre, udvikle og gentænke deres forretningsmodeller i et nyt forskningsprojekt ved Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus Universitet. Projektet støttes af Industriens Fond.

Da COVID-19-pandemien indtraf i 2020, måtte små og mellemstore virksomheder pludseligt omstille deres forretninger til nye markedsvilkår, hvor ukendte adfærdsmønstre og nye teknologier gjorde sit indtog.

Siden er det blevet klart, at pandemien kommer til at have langvarige effekter på det globale samfund og SMV’ernes forretningsmiljøer. For virksomhederne drejer det sig derfor ikke om at komme tilbage til det, der var før COVID-19, men om at komme effektivt frem til en ny og forandret virkelighed.

Det er grundlaget for et nyt forskningsprojekt ved Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus Universitet, hvor man vil kortlægge SMVernes udfordringer og adfærd og på den baggrund udvikle innovationskompetencer til virksomhederne, så de får redskaber til at fastholde deres konkurrenceevne og vækstmuligheder.

Projektet, som hedder Gentænk NU, vil indsamle viden og erfaringer fra 150 virksomheder via en række virtuelle kompetenceforløb, hvor SMV’erne samtidig får tilbudt hjælp fra relevante eksperter til test af nye initiativer og forretningsgange.

Ifølge Industriens Fond, som støtter projektet med 6.4 mio. kr., er SMVernes evne til at tilpasse sig under og efter en krise afgørende for, at Danmark og dansk erhverv kommer godt igennem den igangværende pandemi.

Virksomhederne skal tilpasse sig en ny verden, hvor eksisterende forretningsmodeller måske kommer til kort, og hvor nytænkning er påkrævet for at bevare konkurrenceevnen. Det kræver, at virksomhederne bliver bedre til at identificere, kvalificere og implementere nye idéer,” siger Thomas Hofman-Bang, direktør i Industriens Fond, som støtter initiativet som led i fondens særlige coronaindsats.
 

Optimér og gentænk på samme tid

Kerneformålet med Gentænk NU er at øge SMVernes konkurrenceevne og vækst. Hvis virksomhederne skal opnå dét, skal de både effektivisere og optimere deres eksisterende forretning, mens de gentænker deres forretningsmodel, vurderer professor Mette Neville ved Center for Små og Mellemstore Virksomheder, som leder projektet.

SMV’er kommer let til at fokusere på effektivisering, når en krise rammer, men verden er altid under forandring. Derfor er det vigtigt, at SMVerne også arbejder med at fremtidssikre deres forretning, så de er forberedte på udfordringer som f.eks. COVID-19, den grønne omstilling og en eksponentiel udvikling af de digitale teknologier,” siger hun.

Den nye viden, som projektet kommer til at generere, vil efterfølgende blive stillet til rådighed for hele landets SMV’er. Ligeledes vil projektets forskningsresultater kunne anvendes i politiske og erhvervsfremmende indsatser, og den nye viden vil have potentiale til at fremme initiativer, der kan styrke den generelle konkurrenceevne i dansk erhvervsliv.
 

Fokus på virtuelle sprintforløb

De virtuelle virksomhedsforløb kommer til at have fokus på at identificere, kvalificere, prioritere, validere og eksekvere optimerings- og udviklingspotentialer, f.eks. gennem anvendelse af nye digitale teknologier, data, e-handel, automatisering eller grøn omstilling.

Samtidig vil der under projektet blive udviklet og anvendt helt nye virtuelle sprintforløb, tests og værktøjer, som skal sikre høj fleksibilitet, og som kan nedbringe den strategiske usikkerhed ved prioritering af forskellige nye initiativer i virksomheden.

Netop nu er det afgørende, at SMV’erne kan arbejde hurtigt og fleksibelt og uden at skulle møde frem fysisk,” siger Jesper Broberg Bang, som er direktør i Gejst/Studio, der specialiserer sig i digital forretningsudvikling og er partner på projektet.

Der er stadig åbent for tilmelding til kompetenceforløbene, hvis man som virksomhed ønsker at blive en del af Gentænk NU.

Projekt data

om Gentænk NU

  • Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet og det strategiske bureau Gejst/Studio.
  • 3600 Sprint og EGN indgår som samarbejdspartnere på projektet, ligesom andre relevante samarbejdspartnere og eksperter løbende inddrages.
  • Industriens Fond har støttet projektet med 6,4 mio. kroner som led i fondens særlige coronaindsats. Projektet forventes at løbe frem til udgangen af 2022.
  • Læs mere om projektet her.

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds coronaindsats Styrket gennem Krisen – en del af genstartNU.dk.

kontakt

Mere information om projektet kan fås hos Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
23 80 06 60
oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.