Nyt initiativ skal kommercialisere mere forskning fra universiteterne

Med oprettelsen af nye forretningsenheder på fire danske universiteter skal indsatsen med at kommercialisere offentlig dansk forskning og skabe innovation i erhvervslivet for alvor kick-startes.

Dansk forskning er med i den absolutte verdenstop og der ligger et stort potentiale gemt i patenter og forskningsresultater på de danske universiteter. Udfordringen er at bringe viden, patenter og opfindelser fra universiteterne ud i erhvervslivet, så det kan omsættes til gode produkter og løsninger i danske virksomheder. Den udfordring vil fire universiteter sammen med Industriens Fond forsøge at finde en løsning på gennem initiativet Åbent Entreprenørskab.
 

Industrien flytter ind

En af hjørnestenene i Åbent Entreprenørskab er at der oprettes en selvstændig forretningsenhed på hver af de fire universiteter, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. De fire forretningsenheder placeres fysisk på universiteterne, men i modsætning til universiteternes centrale techtransfer-afdelinger, så skal fokus her være meget mere specifikt.

Forretningsenhederne skal placeres decentralt på det enkelte universitet og beskæftige sig med et bestemt teknologisk felt, der indeholder et stort markedsmæssigt potentiale, og hvor forskningen har høj international klasse. Desuden skal forretningsenhederne bemandes med personer, der både har faglig forståelse for området, men som først og fremmest har erfaringer med entreprenørskab og virksomhedsdrift og som har et godt netværk og markedskendskab inden for det specifikke teknologiske felt, som den pågældende forretningsenhed fokuserer på,” fortæller Mads Lebech, der er adm. direktør for Industriens Fond og opsummerer:

På den måde samles en stærk teknologi, et interessant marked og et hold af dygtige folk, der kan bringe forskningen succesfuldt ud på markedet i form af for eksempel en ny spinout-virksomhed.

Og netop det dygtige hold, er nøglen til at lykkes. Det mener professor Jes Broeng, der gennem det seneste år har været gæsteforsker på UC Berkeley i Californien og som i de kommende år skal lede projektet Åbent Entreprenørskab.

Mennesker og relationer er vigtige når man skal bygge bro mellem viden og erhverv. At omdanne forskningen til kommercielle succeser kræver derfor, at de rigtige mennesker involveres. Erfaringer peger på, at succesen bedst opnås ved at kommercialisere forskningen under ledelse af eksterne iværksættere med markedskendskab og erfaring inden for virksomhedsdrift i stedet for at lade forskningen forlade universitetet under ledelse af en professor eller en anden forsker. Med inspiration fra Californien tager vi nu en masse typer af aktiviteter med hjem og implementerer dem i en dansk kontekst og på den måde kan vi accelerere kommercialiseringen af forskningen herhjemme,” forklarer Jes Broeng, der er tilknyttet DTU Fotonik på Danmarks Tekniske Universitet og dér beskæftiger sig med innovation og entreprenørskab.

Opgaven med at kommercialisere forskningsresultater har længe været på agendaen i Danmark, men der er stor variation i måden, hvorpå opgaven løses, og resultaterne er også svingende. Med det nye initiativ vil man i højere grad skabe et nationalt samarbejde og lære af hinanden og – ikke mindst – af udenlandske erfaringer.
 

Stramt fokus og international ekspertise

I første omgang er fire universiteter med i Åbent Entreprenørskab, men såfremt resultaterne er positive, så kan metoden bredes ud til at omfatte flere danske forskningsinstitutioner.

Som det ser ud i dag sker der kun en meget lille erfaringsudveksling på tværs af forskningsinstitutionerne. Det vil vi gerne ændre på, så best practices kan benyttes flere steder og bidrage til at højne antallet af nye virksomheder og produkter der kommer ud af universiteternes forskning. Derfor ser vi det som et godt første skridt, at få etableret initiativet på fire universiteter i håb om at der senere bliver grundlag for at brede projektet yderligere ud,” siger Mads Lebech.

Udover professor Jes Broeng udgøres projektledelsen også af repræsentanter fra de øvrige deltageruniversiteter og desuden har projektet et internationalt advisory board, der dels skal kvalificere arbejdet i projektet, dels være med til at vurdere resultaterne. Alt i alt har Industriens Fond støttet projektet med 35 mio. kroner – dog med det forbehold at projektet er inddelt i flere faser, der løbende skal evalueres og leve op til nogle specifikke målsætninger. De fire universiteter har også valgt at bruge ressourcer på opstart af de nye aktiviteter, og har tilkendegivet at de – hvis der er succes med metoden – også fremadrettet vil bruge midler på metoden.
 

Tiltaget hilses velkommen

Selvom de danske universiteter over en bred kam arbejder med techtransfer-aktiviteter allerede, så bliver initiativet fra Industriens Fond og det nye nationale samarbejde hilst velkommen.

Gennem årene har vi heldigvis set spinout-virksomheder klare sig godt og skabe forretning ud af den viden som opstår ud af offentlig forskning. Men vi vil gerne se endnu flere og kvaliteten af vores forskning berettiger det ønske. Så her på stedet ser vi frem til både at lære og at lære fra os – og til at skabe en endnu tættere relation til erhvervslivet,” siger innovationsdirektør Søren Damgaard fra Aalborg Universitet.

Samme budskab finder man hos Danmarks Tekniske Universitet, der også gerne vil udbygge samarbejdet med det danske erhvervsliv.

Agendaen med at skabe nye virksomheder og få vores forskning ud at leve i industrien har fyldt meget hos os i de seneste år. Vi er kommet langt, men kan altid komme længere og derfor ser vi Åbent Entreprenørskab som en god mulighed for at blive endnu bedre på det her område,” siger Marianne Thellersen, der er koncerndirektør for innovation og entreprenørskab på Danmarks Tekniske Universitet.

IT spiller en stadigt større rolle i udviklingen af Danmark som samfund. Derfor er forskningen på IT-Universitet i København af stor værdi – både for danske borgere og for den danske industri.

Udviklingen på det digitale og informationsteknologiske område i disse år betyder, at den viden og de kompetencer, som findes på IT-Universitetet i stadigt højere grad efterspørges i erhvervslivet. Der er et stort innovationspotentiale på ITU, blandt andet findes der mange opstartsvirksomheder med rod på ITU, og vores studerende er blandt de mest innovative i Danmark. Dette harmonerer rigtig fint med Åbent Entreprenørskab, og vi glæder os til at komme i gang og til at dele viden med andre danske universiteter,” siger universitetsdirektør Georg Dam Steffensen fra IT-Universitetet i København.

Projektets tanker omkring åbenhed og et tættere samarbejde på tværs af Danmark inden for både forskningen, den etablerede industri og iværksættermiljøet vinder også genklang på Aarhus Universitet.

Hvis universiteterne skal skabe værdi i samfundet med de teknologier der opfindes der, så skal det entreprenørielle økosystem på og omkring universiteterne styrkes. Aarhus Universitet er nu klar til at afprøve næste generations teknologioverførsel, ved at gå ind i et samarbejde som Åbent Entreprenørskab. Vi ser det som en fordel for både forskningen og industrien, hvis de innovative og entreprenørielle miljøer på begge sider åbner sig mod hinanden,” lyder det fra John Westensee, der er vicedirektør for forskning og eksterne relationer på Aarhus Universitet.

Åbent Entreprenørskab sættes for alvor i gang hen over foråret og har modtaget en bevilling på 35 mio. kroner fra Industriens Fond. Projektet evalueres løbende i de kommende år.

Projekt data

Projektet

Åbent Entreprenørskab er søsat som et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet i København. Læs mere om projektets arbejdsmetode og fremstidige aktiviteter.

Forskningsfelter

Forretningsenhederne på hver af de fire universiteter i projektet har et klart fagligt fokus på områder med stort kommercialiseringspotentiale.

Danmarks Tekniske Universitet:
Fotonik, nanofotonik, lyskilder, lasere, sensorer, kommunikationsteknologi, kunstig intelligens, big data, algoritmer, virtual reality, augmented reality og digital biologi.

IT-Universitetet:
Databaser, big data, kunstig intelligens, machine learning, software, fintech, algoritmer, spiludvikling, programmering, robotteknologi og servicedesign.

Aarhus Universitet:
Naturvidenskab og Lifescience, herunder Biomedicin og iNANO med mange interdisciplinære aktiviteter.

Aalborg Universitet:
Medical technology, biomarkers, biomechanics, biomedicine, decision support, cardiology, epidemiology, image analysis, medical informatics, neurology, telemedicine, rehabilitation technology, translational pain and welfare technology.

Advisory Board

Projektet følges tæt af et internationalt advisory board med viden, erfaringer og ekspertise fra udlandet.

Ikhlaq Sidhu
Director
Sutardja Center of Entrepreneurship and Technology på UC Berkeley, USA.

Shomit Ghose
Partner
ONSET Ventures, USA.

Tapio Siik
Director
Center of Entrepreneurship, Aalto University, Finland.

Erik Forsberg
Director
International Business Development at INSIGMA, Zhejiang University, China.

kontakt

Spørgsmål vedrørende det nye initiativ og projektets ambitioner og aktiviteter kan stilles til:

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.