Nyt initiativ sætter fokus på 3D-print i industrien

Industriens Fond søsætter nyt projekt om 3D-print og perspektiverne ved brug af additive manufacturing i dansk erhvervsliv. Initiativets arbejdstitel er AM-Lab.

Teknologier udvikles og forfines med høj fart i disse år – og forventeligt markant hurtigere i fremtiden. Blandt mange danske virksomheder er robotter og sensorer blevet en normal del af dagligdagen og begreber som big data, tingenes internet, kunstig intelligens og Industri 4.0 høres oftere og oftere.
 

De første vigtige skridt

3D-printteknologien, i industrien ofte omtalt som additive manufacturing (AM), er en af de teknologier som allerede i nær fremtid vil påvirke fremstillingsindustrien markant. Teknologien vil betyde at man skal tænke virksomhed og værdiskabelse på en helt ny måde inden for fremstillingssektoren og blandt de danske virksomheder, som er underleverandører.

Behovet for nytænkning opstår ikke kun i forhold til selve produktionsprocessen, men i særdeleshed også i forhold til virksomhedernes innovations-, udviklings- og forretningsmæssige aspekter. Herunder vil forhold som produktudvikling og tekniske konstruktioner, materialevalg, men også uddannelsesbehov hos medarbejdere skulle gentænkes. Endvidere vil der blive et stort potentiale for et nyt iværksættermiljø i tilknytning hertil.

På den baggrund vil Industriens Fond med afsæt i en forudgående dialog nu forsøge at samle de mange aktører blandt universiteter og vidensinstitutioner, rådgivere og selve erhvervslivet, og herunder tilkendegive en intention om at medfinansiere på udvikling og etablering af et nyt nationalt samlende initiativ.

Der findes allerede i dag i en række tiltag inden for forskning i 3D-teknologier, og med såvel prototyping-, testcentre som reel småskalaproduktion, når det kommer til anvendelse af 3D-printteknologier. Men der skal skabes en langt mere holistisk tilgang til betydningen af 3D-print i forhold til de mange andre forhold den nye teknologi betyder for rammerne rundt om produktionsprocessen, herunder nye forretningsmodeller og innovationsprocesser. Teknologien vil radikalt ændre produkter, forsyningskæder, forretningsmodeller og logistikken. I den sammenhæng er der behov for et nationalt overblik og tværgående initiativer. Herunder skal man forholde sig til, hvordan teknologien åbner op for langt mere co-creation og produktionen af personaliserede produkter. Det er næsten kun fantasien der sætter grænser. Og så udvikler markedet sig eksponentielt i disse år,” siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond.

Også hos Uddannelses- og Forskningsministeriet bakker man op om initiativet og ser teknologien som en vigtig del af fremtidens industri i Danmark. Selvom mange virksomheder har taget det første skridt, så er der fortsat masser af muligheder.

3D-print er en teknologi i rivende udvikling og rummer store muligheder for danske fremstillingsvirksomheder, der allerede er godt med. Derfor er det glædeligt, at Industriens Fond med AM-Lab kan hjælpe virksomhederne et skridt videre. Der er mange gode perspektiver i projektet, som flugter med regeringens fokus på at styrke danske virksomheders produktivitet, digitalisering og omstilling til nye produktionsformer,” siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.
 

Partnerskaber er vejen til et godt projekt

Industriens Fond er villige til at anvende op mod 50 millioner kroner til de mangesidede aktiviteter, der styrker særligt små og mellemstore virksomheders arbejde med de nye teknologier. Indsatsen er tilrettelagt på baggrund af undersøgelser af, hvad der er behov for i Danmark. Der er behov for, og plads til, de mange forskellige aktører, der kan involveres i projektet og Industriens Fond vil i løbet af de kommende måneder endeligt medudvikle et koncept, så det kan supplere eksisterende initiativer og sætter ind lige der, hvor den enkelte danske virksomhed har behov for indsigt, uddannelse og sparring.

På den korte bane skal vi have involveret en masse relevante samarbejdspartnere, der i fællesskab kan bibringe den viden, som et AM-Lab kan bygge på. Ambitionen er, at vi inden for kort tid på baggrund af vores forarbejde kan igangsætte en række involverende aktiviteter for iværksættere, virksomheder og rådgivere, der arbejder – eller gerne vil arbejde – med 3D-print, hvoraf mange allerede har meldt positivt tilbage. Ved at løfte i flok håber vi, at AM-Lab kan være med til at flytte rammerne for hvad 3D-print kan bruges til. Vi tror, at det er vigtigt, at virksomheder har adgang til et sted, hvor de kan søge rådgivning, men også teste og produktudvikle i samarbejde med iværksættere og andre virksomheder – enten på egen hånd eller gennem styrede inspirationsforløb eller workshops,” fortæller Mads Lebech om ambitionerne for AM-Lab, og fortsætter:

Det er ikke sådan, at vi er klar med det hele i morgen. Men med gode samarbejder håber vi, at både processen og det færdige resultat bliver udført godt og hurtigt. Vi er parate til at bidrage med viden og økonomi til de mange processer, der er rundt om selve den teknologiske infrastruktur med anskaffelse af teknologi og printere, og håber vi kan samarbejde med forskellige initiativer, der rundt omkring så småt er skudt i gang. Gennem partnerskaber har vi også adgang til lignende tiltag i udlandet og med erfaringer derfra in mente, kan vi tage nogle store skridt i den rigtige retning med det samme.

Med etableringen af det nye AM-Lab er forventningen, at anvendelsen af de nye printteknologier accelereres i danske virksomheder. 3D-printteknologien udgør både en trussel og en mulighed for den store gruppe af danske underleverandører og nicheproducenter i industrien. Samtidigt kan AM-Lab bidrage til et øget samspil mellem additive manufacturing og de mange andre teknologier, der ofte samles under overskriften Industri 4.0 og på den måde bidrage til et opgør med vanetænkningen og positivt udfordre de analoge produktionsprocesser.

Industriens Fond har i sit strategiske visionsarbejde samarbejdet med virksomheden DareDisrupt, som også fremadrettet har indvilliget i at ville indgå i udvikling af det nationale initiativ. Det samlende arbejde vil blive faciliteret for Industriens Fond af PA Consulting Group, som også internationalt har store erfaringer med opbygning af tilsvarende teknologi- og forretningsmiljøer.

Læs mere om projektet her på Industriens Fonds hjemmeside. Det kan besøges her:

Projekt data

projektet

Projektet er fortsat under udvikling og opbygning. En række hensigter er dog på plads og en del af disse kan der læses mere om ved at besøge projektsiden for det nye tiltag.

Spørgsmål

Hverken projektets udformning eller partnerskabskredsen bag er endeligt fastlagte. Eventuelle spørgsmål til initiativet fra Industriens Fond kan stilles til:

Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 04
Mail: ckk@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.