Ny strategi hos Industriens Fond

En skærpet mission og fem fokusområder er grundstenene i Industriens Fonds nye strategi. Ambitionen er årligt at uddele i omegnen af 250 mio. kroner til projekter, der fremmer dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fond har fået ny strategi. Fondens bestyrelse har siden årsskiftet arbejdet med udviklingen af den nye strategi.

Fonden har inden for det sidste år fået væsentligt større økonomiske muligheder og sigter efter at hæve uddelingsniveauet allerede i indeværende år. Men vigtigst for strategiarbejdet har været at få skabt et tydeligt billede af, hvor Fonden særligt kan bidrage og gøre nytte med såvel sit engagement som sine økonomiske midler. Vi har blandt andet fået belyst, hvilke andre aktører der findes på de enkelte områder, samt hvilke forandringer der er sket i det omgivende samfund, siden den tidligere strategi blev formuleret for en del år tilbage,” fortæller Sten Scheibye, der er bestyrelsesformand for Industriens Fond.
 

Ny mission

Industriens Fonds nye strategi rummer blandt meget andet en skærpet mission.

Vi har for så vidt både skærpet missionen og samtidig gjort Fondens virke tilgængeligt for flere. Fonden prioriterer projekter, der har størst mulig effekt på virksomhedernes konkurrenceevne og værditilvækst og dermed er til gavn for Danmark. En høj prioritering af fremstillingsindustrien er intakt, men samtidigt åbnes der op for at støtte dansk erhvervsliv i en bredere kontekst end hidtil. Det sker i en erkendelse af, at industribegrebet og danske styrkepositioner har ændret sig betydeligt. Vi har endvidere fastholdt, at Fondens indsatser primært skal rette sig mod vækst hos mindre og mellemstore virksomheder, samt hvordan vi med viden og aktiviteter kan understøtte iværksættere med stort vækstpotentiale,” siger Sten Scheibye og fortsætter:

Med den nye strategi ser vi desuden mere uden for Danmarks grænser, end vi har gjort hidtil. Både med henblik på eksport, men også for at få adgang til ny viden og relevante kompetencer. Vi vil gerne lære og overføre viden fra andre landes vellykkede initiativer.
 

Fem nye fokusområder

Den nye strategi fremhæver fem nye fokusområder.

Med de nye fokusområder stilles der skarpt på forandringer. Nye tiltag og projekter skal blandt andet styrke dansk erhvervsliv på den internationale scene, være med til at skabe ny viden og bringe den i anvendelse i virksomhederne samt støtte erhvervslivets implementering af ny teknologi og innovative løsninger. Også adgangen til relevante kompetencer og arbejdskraft vil komme i fokus,” fortæller Sten Scheibye, og peger samtidigt på, at FN’s 17 verdensmål også spiller en vigtig rolle i den nye strategi:

Flere danske virksomheder skal kende til verdensmålene og hjælpes med at få gavn af de konkurrenceevneforbedringer, der ligger i at tænke dem ind i forretningen, når der skal skabes nye samarbejder, produkter og løsninger til det globale marked.
 

Strategien i praksis

Den nye strategi kommer til at præge Fondens struktur og daglige arbejde. Dels i forhold til projektudvikling og bevillinger, men også organisatorisk og måden hvorpå Fonden agerer.

Fonden vil fortsat modtage ansøgninger samt støtte nye initiativer via vores målrettede temaindkaldelser. Men vi styrker arbejdet med de brede partnerskaber og kommer selv til at initiere flere aktiviteter og programmer, der potentielt forankres i Fonden eller på anden vis ledes herfra,” siger Fondens adm. direktør, Mads Lebech, og peger på at Fonden allerede har iværksat et større initiativ om additiv fremstilling (3D-print) i industrien og netop nu er ved at etablere et rammeprogram, som omhandler konsekvenser og muligheder relateret til cyberkriminalitet og sikkerhed i danske virksomheder.

Fondens sekretariat suppleres således med nye kompetencer på en række områder, herunder områder som FN’s verdensmål, evaluerings- og effektarbejdet samt på formidlingen af ny viden.

Industriens Fonds strategi suppleres af en uddelingspolitik, som fremadrettet årligt revideres. Uddelingspolitikken beskæftiger sig blandt andet med effektvurdering, formidling og afgrænsninger, og fortæller også, hvilke konkrete temaer Fonden særligt er optaget af – på nuværende tidspunkt blandt andet digitale forretningsmodeller, servitization og grøn omstilling. Disse temaer opdateres løbende gennem tæt dialog med erhvervsledere og andre stakeholders.

Projekt data

Strategien

Både strategi og uddelingspolitik kan læses i fuld længde her på Industriens Fonds hjemmeside.

Følg arbejdet

Industriens Fond formidler løbende resultater fra de projekter, som har modtaget støtte. Det gøres både via de sociale medier og gennem nyhedsbrevet.

MERE INFO

Ønskes yderligere information om den nye strategi og tilhørende uddelingspolitik, så kan Fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.