Med grøn strøm kan industrien stå stærkere

Casestudier fra fem danske virksomheder har vist, at erhvervslivet kan opnå omkostningsreduktioner, og samtidigt reducere CO2-udledningen, ved at gå fra fossile brændsler til grøn strøm.

En fabrik i Lille Skensved er lige nu et rigtig godt eksempel på grøn omstilling i dansk industri. Den omstilling kan mange virksomheder hen over de næste år foretage for at reducere omkostningerne og stå stærkere i den internationale konkurrence.

Virksomheden, CP Kelco, producerer hvert år så store mængder stabilisatorer til blandt andet fødevarer, at virksomheden er at regne blandt de største af sin slags i verden. En produktion, som traditionelt kræver store mængder damp produceret på naturgas.

Men nye beregninger viser, at CP Kelco kan reducere energiforbruget væsentligt ved at installere elektriske inddampere. Det betyder, at fabrikken kan se frem til økonomiske besparelser og samtidigt mindske den samlede CO2-udledning med op til 40 procent.

Det er vigtigt for CP Kelco at bidrage til den grønne omstilling. Fokus på en bæredygtig produktion er vigtigt for vores konkurrenceevne. Og omstilling fra naturgas til grøn strøm kan være en af vejene for os,” siger Jørn Stryger, fabriksdirektør hos CP Kelco.
 

Godt nyt for industrien

Heldigvis kan den samme historie fortælles om alle de fem virksomheder, der har været med i første runde af projektet ”Elektrificering af Fødevareindustrien”, som Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, Danmarks Tekniske Universitet, Viegand Maagøe A/S og Industriens Fond står bag.

Tesen bag projektet har fra starten været, at elektrificering fører til omkostningsreduktioner og dermed styrket konkurrenceevne. De første cases tyder på, at den tese holder stik,” siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang fra Industriens Fond.

Og den slags resultater peger i den rigtige retning og kan tjene som inspiration for dansk erhvervsliv i bred forstand, men også for fødevarebranchen som spiller en hovedrolle i projektet.

Analyserne er godt nyt for den danske fødevarebranche og for målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030,” siger branchedirektør i DI Fødevarer, Leif Nielsen, som er formand for projektets styregruppe.
 

Elektrificering kan skære to procent af dansk CO2-udledning

Netop fødevareindustrien tegner sig for 30 procent af industriens samlede energiforbrug i Danmark. Heraf stammer over halvdelen fra olie, gas og kul. Og ved at erstatte fossile brændsler med grøn strøm vil virksomhederne kunne skære op til to procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

Dansk fødevareindustri spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Projektet viser, at virksomhederne tager opgaven seriøst og er villige til at gå forrest,” pointerer direktør hos Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

Målet er, over to år, at analysere produktionen i 20 danske fødevarevirksomheder. Og ligesom CP Kelco, TripleNine, KMC, Lactosan og Arla Foods Ingredients alle har mod på at bevæge sig ned ad elektrificeringens grønne spor, så er forhåbningen, at analyserne på sigt kan tjene til inspiration for en stor gruppe danske produktionsvirksomheder.

Analyserne fra virksomhederne viser, at der er et potentiale, som ud fra almindelige investeringsprincipper er interessant. Men som har den ekstra gevinst, at det samtidig reducerer CO2-udledningen markant,” forklarer adm. direktør i Viegand Maagøe A/S, Søren Eriksen.
 

Næsten alle processer kan elektrificeres

Et dugfriskt litteraturstudie fra DTU viser, at der ud over de fem cases er et stort potentiale for elektrificering af danske industrivirksomheder. Teknisk set kan 97 procent af alle processer og energianvendelser i fødevareindustrien konverteres til el.

Beregninger og litteraturstudier viser, at potentialet for elektrificering af dansk industri er markant. Men det kræver, at man overkommer de nuværende teknologiske barrierer ved videre udvikling og forskning i samarbejde med industri og leverandører,” siger Brian Elmegaard, sektionsleder og professor på DTU Mekanik.

I Dansk Energi understreger adm. direktør Lars Aagaard, at det er afgørende, at man skaber efterspørgsel på den grønne vindmøllestrøm.

Den grønne omstilling bygger i høj grad på, at vi udskifter fossile energikilder med grøn strøm. Det er en bunden opgave at få industrien med, men det er også en opgave, der kan løses,” siger han.
 

Minister ser frem til konklusioner

I sommerens klimaaftale afsatte regeringen med et bredt politisk flertal 2,5 milliarder kroner til grøn omstilling af industrien ud fra præmissen om, at grøn strøm skal erstatte fossile brændsler i alle sektorer.

Jeg ser frem til at blive klogere på industriens egne forslag til løsninger inden for elektrificering. Det er noget, regeringen har valgt at satse på, fordi vi mener, der er et stort potentiale, ikke mindst i fødevareindustrien,” siger fødevareminister Mogens Jensen.

Projekt data

Projektet

Læs meget mere om projektet, dets metoder og de involverede virksomheder her.

Cases

Læs om de 5 case-eksempler fra projektet – CP Kelco, TripleNine, KMC, Lactosan og Arla Foods Ingredients.

Partnere

Projektet har samlet en række relevante partnere for at undersøge, om brugen af grøn strøm kan være en vej til at øge konkurrenceevnen. Besøg partnerne her.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående projektet, kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.