Ledelsesdilemmaer under lup

Ny hvidbog om ledelse udforsker dilemmaer og principper med fokus på personaleledelse og ledelsen af de menneskelige ressourcer i dansk erhvervsliv.

I en verden i hastig forandring opstår der dagligt nye muligheder og udfordringer, som påvirker konkurrencesituationen for virksomheder i dansk erhvervsliv. Nye teknologier, organisationsformer og ikke mindst forskelligheden i dialog og motivering sætter nye rammer for relationen mellem leder og ansat og lederrollen er hele tiden forandring.   En ny hvidbog om ledelsesdilemmaer rammesætter de nye ledelsesprincipper som et spørgsmål om håndtering af de aktuelle ledelsesdilemmaer. Helt konkret præsenterer og analyserer bogen ti vigtige ledelsesdilemmaer inden for områderne personaleledelse og ledelsen af de menneskelige ressourcer. Dilemmaerne er udvalgt ud fra, hvad der rører sig i forskningen og ledelseslitteraturen, samt naturligvis hvad virksomheder i praksis oplever som ledelsesdilemmaer. Hvidbogen, der bærer titlen ”Ledelsesdilemmaer – strejftog gennem faglitteraturen” kan læses her.  

LEDELSES-GPS

Bogen er det første resultat af projektet ”Ledelses-GPS til en ny tid: Fra komfortzone til konkurrencekraft”, som gennemføres i et tæt samarbejde mellem Copenhagen Business School, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og NOCA. Projektet har til formål at udvikle en række nye ledelsesværktøjer for at adressere nogle af de største ledelsesudfordringer og -dilemmaer i små og mellemstore danske virksomheder. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.  

NYE LEDELSESPRINCIPPER

Projektet blev sammen med seks andre projekter søsat i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om nye ledelsesprincipper i dansk erhvervsliv. De syv projekter omhandler blandt andet brugen af digitale ledelsesværktøjer, risikoanalyse, systematisk tidsallokering og værktøjer til bedre markedskendskab. Der kan læses mere om temaindkaldelsen og projekterne her på hjemmesiden.  

Projekt data

Hvidbogen

Bogen “Ledelsesdilemmaer – strejftog gennem faglitteraturen” er udgivet som led i projektet ”Ledelses-GPS til en ny tid: Fra komfortzone til konkurrencekraft” og behandler en række ledelsesdilemmaer. Bogen kan læses eller downloades gratis gennem følgende link.

Projektet

Projektet vil udvikle en Ledelses-GPS med værktøjer, der skal ruste ledere til at håndtere de komplekse, interne og eksterne krav og ledelsesdilemmaer, som i dag stilles til dem. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

Temaindkaldelse

Projektet ”Ledelses-GPS til en ny tid: Fra komfortzone til konkurrence-kraft” modtog en bevilling på 2,1 mio. kr. i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om nye ledelsesprincipper i dansk erhvervsliv, som blandt andet udsprang af Fondens dialog med erhvervsledere fra industrien ved arrangementet INSPIRE 2016. Læs mere om Fondens temaindkaldelser og INSPIRE 2016 her på hjemmesiden.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.