Initiativrig projektleder til Industriens Fond

Industriens Fond søger en udviklingsorienteret projektleder til et større rammeprogram med fokus på cybersikkerhed samt innovation. Vi forventer forståelse for digitalisering og arbejdet med data i erhvervslivet. Kendskab til cybersikkerhed og udviklingsopgaver vil være en fordel.

Industriens Fond er en privat, filantropisk fond. Formålet med Fondens uddelinger og aktiviteter er særligt at give danske virksomheder viden, indsigt og redskaber til at forbedre konkurrenceevnen. Herved øges værdiskabelsen til gavn for Danmark og dansk erhvervsliv.
 

Stillingen

Fonden forventer, at du har projektledererfaring samt forståelse for digitalisering. Herunder hvad data betyder for dansk erhvervsliv og de muligheder og udfordringer som følger med. Kendskab til cybersikkerhed vil være en fordel og det samme gør sig gældende for erfaring med innovations- og udviklingsopgaver. Du har en akademisk uddannelse.

Der er tale om en stilling hvor man får stort ansvar med udvikling og understøttelse af et rammeprogram, hvor Fondens bidrag kan blive op mod 100 mio. kroner. Der vil tillige ledelsesmæssigt blive tilknyttet en prominent og højtstående dansk kapacitet på området og det er ambitionen, at der skabes en helstøbt indsats ved siden af de mange aktiviteter som Forsvaret, myndigheder samt særlige private aktører sætter i søen.

Erfaring med at projektledelse på et mere overordnet plan, blandt en gruppe af forskelligartede aktører, vil således være en fordel. De fleste projektaktiviteter ventes i realiteten at blive udført eksternt, mens samordning og overblik i relation til de enkelte aktiviteter forankres i Fonden. Du vil i denne sammenhæng få behov for en vis økonomisk indsigt, ligesom du skal kunne skrive en god tekst.

Der ventes aktiviteter relateret til såvel cyberbeskyttelse og -sikkerhed i virksomhederne, men særligt også på de muligheder for innovation som tilpasning og udvikling af nye og mere sikre produkter og services, vil give for danske virksomheder. Desuden vil der også være blik for uddannelses- og forskningsudfordringen på området.

Ambitionen er, at forskellige projekter og initiativer i sidste ende vil kunne medvirke til at skabe positiv forandring i særligt mindre og mellemstore virksomheder. Fonden har allerede iværksat en indledende dialog i en kreds af aktører fra myndigheder, forskningsverdenen, interesseorganisationer og erhvervslivet.

Vores kommende kollega skal udarbejde konkrete forslag og projekter indenfor en samlet aktivitetsramme på 100 mio. kroner som skal forelægges Fondens bestyrelse til endelig prioritering og beslutning. Første række af projektforslag ventes allerede klar til november 2018. Der er tale om en flerårig indsats, og potentielt vil man også deltage i andre af Fondens initiativer og opgaver indenfor andre uddelingsområder, såfremt det konkret giver mening.

Vores nye kollega vil således blive en del af Fondens samlede sekretariat, der er placeret i København.
 

Om dig

Vi forventer en kollega, der er analytisk og strategisk tænkende med nogle års projektledererfaring i bagagen. Du har politisk tæft og trives med, at der ikke er en manual eller en facitliste til alle opgaver. Du er i stand til at arbejde selvstændigt, overholde deadlines og selv udvise initiativ. Du er samtidig grundig og søger kollegers sparring, når du har brug for det.

Du ønsker at gøre en forskel for dansk konkurrenceevne. Du har et godt humør og kan indgå positivt i et mindre team med en til tider hektisk og direkte tone, ligesom du kan være med hvis turen går henover bonede gulve. Du har en vis portion livserfaring, du hviler i dig selv og du trives lige godt med såvel det akademiske miljø, som blandt organisationer og i erhvervslivet. Vi forventer kendskab og interesse for erhvervslivets forhold, særligt i relation til Fondens fokusområder.
 

Formalia

Ansøgningsfristen er søndag den 12. august 2018, men ansøgninger læses løbende. Ansøgning sendes til mailadressen job@industriensfond.dk med emnefeltet ’Projektleder – Cyber’. Lad det gerne fremgå af CV og ansøgning hvilke konkrete projektledelsesaktiviteter du har indgået i.

Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til på e-mail at kontakte adm. direktør Mads Lebech (ML@industriensfond.dk) eller udviklingschef Charlotte Kjeldsen Krarup (CKK@industriensfond.dk), så vender vi tilbage til dig. I juli måned kan der dog godt gå nogle dage.

Projekt data

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er søndag den 12. august 2018, men ansøgninger læses løbende. Ansøgning sendes til mailadressen job@industriensfond.dk med emnefeltet ’Projektleder – Cyber’.

Lad det gerne fremgå af CV og ansøgning hvilke konkrete projektledelsesaktiviteter du har indgået i.

lidt om Fondens virke

Fonden kan søges, men sætter også selv dagsordenen og indbyder projektforslag gennem temaindkaldelser. På nuværende tidspunkt har Fonden mere end 100 aktive projekter i sin projektportefølje og uddelingsrammen til nye projekter og initiativer er i 2018 på 250 mio. kroner.

Industriens Fond arbejder strategisk og engageret. Det betyder, at Fonden understøtter og rådgiver ansøgerne i projektudformning, og følger aktivt op, når bevilligede projekter udrulles. Fondens udviklingsfunktion tager også selv aktive initiativer til nye partnerskaber og projekter.

indsatsen

Industriens Fond har ved tidligere lejlighed sat ord på indsatsen inden for cybersikkerhed.

yderligere information

Ønsker du mere information om stillingen, er du velkommen til på e-mail at kontakte adm. direktør Mads Lebech (ML@industriensfond.dk) eller udviklingschef Charlotte Kjeldsen Krarup (CKK@industriensfond.dk).

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.