Industriens Fonds Årsberetning 2014

Industriens Fond igangsatte projektaktiviteter for 98 mio. kroner i 2014. I alt blev der foretaget uddeling til 28 projekter.

Industriens Fond har i dag offentliggjort Årsrapport 2014 og Årsberetning 2014. Fondens bestyrelse behandlede i alt 176 projektforslag i det forgangne år, hvoraf der blev foretaget uddeling til 28 projekter. Samlet set blev der søsat projektaktiviteter til fremme af dansk konkurrenceevne for 98 mio. kroner.
 

Årets resultat

Årets resultat efter renter og kursgevinster, men før uddelinger, blev på 98,8 mio. kroner, hvoraf 73,8 mio. kroner er medgået til uddelinger, 120 mio. kroner er endvidere disponeret til uddeling i 2015, hvorfor 95 mio. kroner er fragået disponible reserver. Der kan læses mere om resultatopgørelsen i Industriens Fonds Årsrapport 2014.
 

Projekter og bevillinger

Der blev igangsat 28 projekter i 2014. Blandt andet blev det besluttet, at IPR Business Insight skal bygge videre på de gode erfaringer fra det tidligere gennemførte projekt IPR Turnaround og at Driving Competitiveness skal bygge videre på resultaterne fra projektet Servitization, der blev afsluttet i starten af 2014. Ligeledes blev det besluttet at Danish Tech Challenge skal køre i yderligere tre år så Industriens Fonds Iværksætterpris også uddeles i 2015, 2016 og 2017.

Der kan læses mere om fondens projekter i Industriens Fonds Årsberetning 2014, blandt andet om etableringen af Center for Ejerledede Virksomheder og det første spadestik til Industriens Fonds Hus i Kina.
 

Temaindkaldelse

I 2014 afholdte Industriens Fond en temaindkaldelse om bæredygtig produktion. Fonden modtog 40 forslag og i alt er der blevet igangsat 5 proekter som følge af temaindkaldelsen.
 

Bestyrelsen

Industriens Fonds bestyrelse fortsætter uændret og består derfor stadigvæk af Sten Scheibye (formand), Jesper Møller (næstformand), Torben M. Andersen, Lisbet Thyge Frandsen, Torben D. Svanholm og Lars Sandahl Sørensen.
 

Strategi

I 2014 afsluttede Industriens Fonds bestyrelse et længere strategiudviklingsforløb. Arbejdet tog blandt andet udgangspunkt i INSPIRE 2014 og de mange input som blev givet af topledere fra danske industrivirksomheder. Arbejdet mundede ud i lanceringen af en ny strategi i efteråret 2014.

Projekt data

Rapport og beretning

Ved at benytte de forskellige link nedenfor, kan både Industriens Fonds Årsrapport 2014 og Industriens Fonds Årsberetning 2014 læses.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.