Global alliance om udvikling af bestyrelsesarbejde og governance

Danmark og Singapore står i spidsen for ny global alliance om udvikling af bestyrelsesarbejde og governance.

50 bestyrelsesformænd, administrerende direktører og professorer fra hele verden er samlet i Singapore fra den 9. januar til den 11. januar, når et danskinitieret 3-årigt globalt bestyrelsesinitiativ sættes i gang.

Initiativet sigter mod at skabe en vedvarende global konkurrencefordel med udgangspunkt i den internationale styrkeposition, som dansk erhvervsliv, danske bestyrelser og dansk forskning og uddannelse har inden for værdiskabende bestyrelsesarbejde og corporate governance.

Initiativet er støttet af Industriens Fond og er i Danmark forankret i Bestyrelsesforeningen med opbakning fra det danske bestyrelsesmiljø og Copenhagen Business School (CBS).

Verden ændrer sig hele tiden, og det globale udsyn er essentielt for ethvert bestyrelsesmedlem. Teknologier og nye forretningsmodeller udvikles mange forskellige steder på kloden, og i den kontekst er uddannelse altafgørende for bestyrelser. Som leder kan det derfor have stor værdi at have føling med den nyeste viden inden for ledelse og bestyrelsesarbejde. Også internationalt,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der sammen med Bestyrelsesforeningen har været primus motor på det nye initiativ.

The Global Board Leadership Summit – Singapore 2019 markerer den formelle start på den globale alliance om udvikling af bestyrelsesarbejde og governance. I løbet af det treårige initiativ er der planlagt afholdelse af bestyrelsesuddannelser, konferencer og netværksaktiviteter med global deltagelse med udgangspunkt i Singapore, Stanford og København. Tre af verdens ledende miljøer inden for området.

Det overordnede formål med den globale alliance er at udvikle bestyrelsesarbejde og governance med fokus på værdiskabelse og bæredygtig vækst – til gavn for det enkelte selskab, ejere og stakeholders samt for samfundet som helhed. Bestyrelsen er ultimativt ansvarlig for selskabet og dets værdiskabelse. I dag står selskaberne over for en lang række udfordringer, der kræver at bestyrelserne og deres medlemmer løbende udvikler kompetencer og udfordrer sig selv og deres praksis. Udfordringerne er globale, og de bedste svar findes i en global dialog.

Initiativet har til formål at inspirere om best practice bestyrelsesarbejde og corporate governance for det danske bestyrelsesmiljø som helhed, gennem konferencer, kommunikation og netværksaktiviteter. Initiativet har endvidere som ambition at fremme vækst og værdiskabelse i dansk erhvervsliv gennem professionalisering af bestyrelsesarbejde og ved de samarbejds- og alliancemuligheder, der vil opstå mellem de danske og de deltagende regioners virksomheder.

Efter initiativet i Singapore i januar 2019 finder det næste store globale bestyrelsesevent sted i København i september 2019.

I Singapore er initiativet forankret hos Human Capital Leadership Institute (HCLI), der er et TEMASEK selskab støttet af Singapore Ministry of Manpower og Singapore Economic Development Board. Andre samarbejdspartnere i Singapore er National University of Singapore (NUS), Centre for Governance, Institutions & Organisations, Singapore Stock Exchange (SGX) og EY. Uden for Singapore og Danmark er samarbejdspartnerne Board Academy of Germany, Norwegian School of Economics og Stanford Directors’ College.

Projekt data

PROJEKTET

Læs mere om projektet her på Industriens Fonds hjemmeside.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående igangsættelsen af det nye projekt kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 33 37 62 08
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.