Genanvendelsesprojekt kom godt fra start

Det nye projekt Genanvendelse Af Affald blev kickstartet ved et yderst velbesøgt arrangement hos genanvendelsesvirksomheden AVL A/S i Mariager. Ved arrangementet blev et nyt plastakademi også lanceret.

Hvis danske virksomheder bliver endnu bedre til at genanvende affald, så forbedrer det industriens muligheder for vækst og jobskabelse. Det er tankerne bag projektet ’Genanvendelse Af Affald, der netop er blevet igangsat via en bevilling på knap tre millioner kroner fra Industriens Fond.

Med den danske plastindustri som udgangspunkt, skal projektet bidrage til, at langt mere affald fra erhvervslivet bliver genanvendt, da det giver danske virksomheder en konkurrencemæssig fordel på den internationale bane. Tirsdag den 27. februar blev projektet for alvor skudt i gang med mere end 100 gæster ved et arrangement i Mariager afholdt hos genanvendelsesvirksomheden AVL A/S, der står er med i projektet sammen med blandt andre brancheorganisationen Plastindustrien, Aalborg Universitet og rådgiverne fra PlanMiljø.
 

Vigtigt samarbejde i hele værdikæden med mange virksomheder

Formålet med arrangementet var – foruden at introducere projektet til interesserede virksomheder – at bringe en masse personer fra forskellige industrier og brancher sammen. Næste skridt er, at projektet skal kortlægge i hvilke sektorer, der er store mængder affald til rådighed, som i dag ikke bliver genanvendt i tilstrækkeligt omfang. Første skridt i den proces er at projektet – der har fokus på plastbranchen – får aktørerne fra de plastforbrugende virksomheder til at tale endnu mere sammen med plastbranchen og at der tænkes i affald som en ressource.

Det store fremmøde til arrangementet indikerer, at genanvendelse er et område, der har industriens interesse og at der ligger et stort potentiale i at optimere samarbejder og processer på området – for eksempel for at undgå at sende plast og anden affald til forbrænding i udlandet, men i stedet indtænke det i en anden forretningsmodel.
 

Nyt plastakademi

Projekt skal også resultere i, at der bliver etableret et plastakademi, hvor der blandt andet skal undervises i hensigtsmæssige materialevalg, design, produktionsmetoder og grønne forretningsmodeller med det formål at øge plastgenanvendelsen. Akademiet vil bære navnet CIRKLA og vil for alvor begynde sit virke i løbet af 2018. Akademiet suppleres desuden med en åben digital læringsplatform og et plastnetværk for cirkulær økonomi, hvor virksomheder med interesse for plastgenanvendelse kan deltage.

Projekt data

Projektet

Projektet er iværksat med en bevilling fra Industriens Fond. Det er blandt andre Plastindustrien, AVL A/S og Aalborg Universitet, der driver projektet i praksis.

PARTNERE

Plastindustrien er tovholder på projektet, der udføres i partnerskab med Aage Vestergaard Larsen A/S, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og PlanMiljø ApS. Læs mere om partnerskabskredsen gennem nedenstående links.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.