Fredag var data-dag

Under overskriften "Big Data – fra vision til handling", præsenterede Industriens Fond fem nye projekter med Big Data i dansk erhvervsliv som omdrejningspunktet.

Industriens Fond afholdt i starten af 2015 en temaindkaldelse om Big Data. Temaindkaldelsen har ført fem nye projekter med sig og det var disse fem projekter der udgjorde hjørnestenen i fredagens arrangement.

Solen stod op over Toldboden, mens Peter Hohnen fra Wisecon satte scenen for dagen. Med fortællingen om erfaringer inden for rottebekæmpelse og dataanalyse, blev der sat ord på nogle af de udfordringer som en dansk virksomhed kan stå med på Big Data-området. Men også mulighederne blev adresseret og tankerne blev sluppet løs.
 

De fem projekter

De fem Big Data-projekter havde hver sin stand, der efterfølgende kunne besøges. Her blev der demonstreret og diskuteret, så alle kunne få et nærmere indblik i hvad de fem projekter arbejder med – og hvordan det er særligt relevant for danske virksomheder. Måske især for mindre og mellemstore virksomheder der endnu ikke har kastet sig over discipliner som organiseret dataindsamling og dataanalyse. Alle fem projekter kan naturligvis besøges her på Industriens Fonds hjemmeside:

 • BIG SOCIAL DATA ANALYTICS
  Virksomheder udstyres med redskaber og kompetencer, så de kan kombinere sociale mediers data med virksomhedens in-house data.
  Copenhagen Business School v/ professor Ravi Vatrapu.
   
 • BIG DATA BY SECURITY
  Der udvikles virksomhedsrettede løsninger baseret på person- og virksomhedsfølsomme data gennem anvendelse af krypteringsteknologi.
  Københavns Universitet v/ lektor Kurt Nielsen.
   
 • FRA BIG DATA TIL BIG BUSINESS
  Virksomheder tilføres kompetencer for at realisere værdien af deres data og ad den vej skabe nye profitable forretningsaktiviteter.
  Copenhagen Business School v/ professor Thomas Ritter.
   
 • BIG DATA BUSINESS ACADEMY
  Virksomheder hjælpes med at løse forskellige konkrete udfordringer i anvendelsen af Big Data i deres forretning.
  CLEAN v/ project manager Bjarke Kovshøj.
   
 • INDUSTRIAL DATA ANALYSIS SERVICE
  Forskere og virksomheder indgår i et samarbejde, hvor viden og udfordringer giver helt nye tilgange til arbejdet med Big Data.
  Københavns Universitet v/ professor Christian Igel.

Dagens arrangement blev afsluttet gennem en kort opsamling styret af dagens moderator, Nina Munch-Perrin. Men selvom arrangementet er slut, så er projekterne kun lige sat i gang. Med andre ord, så er der rig lejlighed til at indgå i projekterne, ligesom diskussion og dialog kan fortsættes både uni- og multilateralt.
 

Debatten fortsætter

En af hensigterne med fredagens arrangement var at samle aktører på tværs af virksomheder, brancher og universiteter. På LinkedIN fortsætter debatten i gruppen Big Data – fra vision til handling, hvor både Industriens Fond og de enkelte projekter vil orientere om tiltag, værktøjer og resultater. Alle er naturligvis velkomne til at være med i gruppen.

Projekt data

Temaindkaldelse

I starten af 2015 afholdt Industriens Fond en temaindkaldelse om Big Data. Temaindkaldelser afholder Industriens Fond jævnligt og de findes alle ved at benytte linket nedenfor:

Hvad så nu?

Ved fredagens arrangement var alle fem projekter stadigvæk i en meget tidlig fase. Alle projekter kan følges fremadrettet her på Industriens Fonds hjemmeside. Derudover, så vil vi løbende tweete om projekternes aktiviteter og resultater, ligesom der på LinkedIN nu findes en gruppe, der er dedikeret til de fem projekters arbejde:

projekterne

Industriens Fond har valgt at støtte fem projekter, der beskæftiger sig med Big Data. De kan alle besøges via de fem link nedenfor.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.