Fra kundedata til datakunde

Ny guide giver et anvendelsesorienteret indblik i, hvordan data og digitalisering udfordrer den eksisterende kundeforståelse. Og hvordan udfordringen kan håndteres.

Digitaliseringen sætter sine spor. Ikke kun i teknologiens verden med Internet of Things og industri 4.0, men også på kundesiden. Det sætter den nye praksisguide: ”Fra Kundedata til Datakunde” fokus på, når den tager fat i en af de største barrierer i forbindelse med realisering af datadrevne vækstmuligheder; manglende indsigt i kundebehov og manglende struktur af al den kundeinformation, som virksom-hederne reelt allerede har.   

GUIDE OM KUNDEINDSIGT 

Guiden har til formål at give anvisninger på, hvordan virksomheder på struktureret vis kan arbejde med at udbygge kundeindsigten i en tid, hvor kundeuniverset er under konstant forandring. Guiden kan bruges til at bygge et nyt solidt fundament for det videre arbejde med strategi og eksekvering, således at de forandringer, som digitalisering potentielt kan skabe i kundeuniverset, direkte kan omsættes til nye forretningsmuligheder. Guiden kan læses eller downloades ved at besøge følgende links.

BIG DATA

Praksisguiden er udviklet som et led i projektet ”Fra Big Data til Big Business”, der blev søsat i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om Big Data. Projektet handler om kommercialisering af Big Data gennem udvikling af profitable forretningsmodeller og særligt om hvordan virksomheder opnår indsigt i de muligheder, der ligger i at udnytte Big Data. Læs mere om projektet her på hjemmesiden. 

Projekt data

Projektet

Projektet har til formål er at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at adressere centrale barrierer, der forhindrer eller begrænser realisering datadreven vækst. Læs mere om projektet her på hjemmesiden eller besøg projektets egen hjemmeside.

RAPPORTOVERSIGT

Projektet har foreløbigt udgivet to rapporter, hvoraf den ene omhandler succes med datadreven vækst og den anden om kundeindsigt i en digitaliseret verden. Begge rapporter kan læses eller downloades ved at besøgende følgende links:

TEMAINDKALDELSE

Projektet Fra Big Data til Big Business udspringer af temaindkaldelsen om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. Læs mere om temaindkaldelser her: ​

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.