Fokuseret erhvervsnetværk skal hjælpe danske virksomheder til Sydøstasien

Sydøstasien rimer på vækst. Regionen rummer en stor befolkning og et innovativt erhvervsliv i konstant søgen efter nye samarbejdspartnere. Det skal flere danske virksomheder udnytte.

Et nyt netværk af danske erhvervsfolk med erfaringer fra Asien skal i samspil med en række erhvervsfremstød til regionen sikre at danske virksomheder i højere grad kommer til Sydøstasien og høster nogle af de gevinster som findes derude.

Internationalisering er en vej til øget konkurrenceevne. De virksomheder, der for alvor formår at udnytte globale muligheder, og lærer af erfaringerne uden for Danmark, står stærkere når nye markeder skal indtages. I det lys er Sydøstasien åbenlyst et interessant område. Både som et attraktivt eksportmarked i en tid hvor dansk eksport er hårdt ramt. Men også som en kilde til ny viden og teknologi som dansk erhvervsliv kan få gavn af ved at øge sin tilstedeværelse derude,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør for Industriens Fond.

Eksportbeskæftigelsen i Danmark estimeres foreløbigt at være faldet med 80.000 personer under krisen, og i sæsonkorrigerede tal er dansk eksport af varer og tjenester samlet faldet med 8,1 procent fra 2019 til 2020, hvilket svarer til et tab på 110 milliarder kroner. Samtidig er mange af de hårdest ramte lande også dem, som danske virksomheder traditionelt eksporterer til.
 

Sydøstasien skiller sig positivt ud

Sydøstasien står i skarp kontrast til de triste tal. Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, ASEAN, er som region et af verdens hurtigst voksende markeder med over 650 millioner indbyggere, og det forventes – på trods af coronakrisen – at områdets samlede BNP-vækst når op på 6 procent i 2021. Der er altså ingen tvivl om, at der eksisterer enorme muligheder for danske virksomheder, som har mod på at prøve kræfter med Sydøstasien.
 

Et uforløst potentiale

Alligevel er ASEAN – set fra et dansk perspektiv – et af de mindst udforskede markeder. Men det skal der ændres på nu. Gennem et nyt netværk samles viden om regionen og gør den tilgængelig for hele dansk erhvervsliv. Og med netværkets erfaringer in mente styrkes forbindelsen mellem Danmark og Sydøstasien, så det bliver lettere for danske virksomheder – også de små og mellemstore – at få adgang til vækstmarkederne i Sydøstasien og skabe ny eksport.

Projektet, der er skabt af Asia House, Danish Export Association, Andersen Consult og Industriens Fond, skal sammen med danske handelskamre, virksomheder, repræsentationer og erhvervspersoner gennemføre en række eksportfremmende aktiviteter, bygge bro og styrke den danske indsigt og tilstedeværelse i regionen.

Jeg ser et stort uforløst eksportpotentiale i Sydøstasien. Det er en af de regioner i verden, hvor forventningerne til vækst i de kommende år er størst og gennem et stærkt dansk-asiatisk SMV-netværk skal vi hjælpe danske eksportvirksomheder med at få en bid af kagen og forløse det store potentiale,” siger Ulrik Dahl, CEO i Danish Export Association med henvisning til at Asien er et vigtigt – men stadig relativt uudnyttet – marked for Danmark. I løbet af de seneste 10 år er dansk vareeksport til Asien fordoblet, men andelen udgør stadig under 10 procent af den samlede danske vareeksport. Også til de fem største sydøstasiatiske markeder – Thailand, Vietnam, Malaysia, Filippinerne og Indonesien – er der sket en fordobling af dansk eksport, men andelen udgør stadig kun 1,2 procent af den samlede vareeksport.
 

Ny indsigt og tilgange skal skabe nye muligheder

Med støtten fra Industriens Fond i ryggen vil det nye netværksprojekt hen over de næste to år arbejde med netværksopbygning, videndeling og konkrete erhvervsfremstød til Sydøstasien med 50 virksomheder, som skal afsøge mulighederne i Indonesien, Thailand, Vietnam, Filippinerne og Malaysia.

Den viden, som opbygges gennem projektet, forventes at resultere i en forbedring af vilkårene for og kvaliteten af de erhvervsrettede tilbud og muligheder, som eksisterer for danske virksomheder, når de vælger at arbejde med Sydøstasien.

Selvom ASEAN-regionen bliver stadig mere integreret og samarbejdet på tværs hele tiden udvikles, bør danske virksomheder være opmærksomme på landenes forskellighed, lokale præferencer og kulturelle kontraster.

Der findes ikke en strategi, der passer på tværs af alle markederne. Derfor vil projektet sikre, at de virksomheder, som deltager i de planlagte markedsbesøg, forberedes på hvert enkelt lands unikke udfordringer og muligheder. For selvom digitaliseringen har lettet arbejdet med internationalisering, er der fortsat et reelt behov for markedsbesøg til de lande, hvori man ønsker at vinde indpas. 

”Inspirationsture til Sydøstasiens mest fremadstormende markeder, anser jeg som et centralt bidrag til brobygningen mellem Asien og Danmark. Ofte opfattes Asien som et sted med mange fællestræk, men realiteten er, at regionen består af en lang række unikke lande og kulturer. Derfor er erhvervsnetværk mellem danskere bosat i Asien, og os hjemmefra, helt afgørende for at opnå indsigt og succes i det marked man har fokus på. Mobiliseringen af erfarne danskere bosat i regionen, tilfører projektet og de tilhørende markedsbesøg afgørende styrke. Sammen med de øvrige partnere i projektet ser jeg frem til at tilbyde dansk erhvervsliv en ny tilgang, der sikrer et stærkere fundament for blivende forretning i Asien,” siger Lars Siggaard Andersen, der er CEO hos Andersen Consult.
 

En fælles indsats

Når der skal etableres et solidt fundament for dansk erhvervsliv i fjernmarkeder i Asien, kræver det en forenet indsat, hvor både de private og offentlige repræsentationer i Danmark og i regionen involveres og aktiveres. Derfor vil projektet samarbejde med de danske handelskamre, og inddrage viden og erfaring fra de danske repræsentationer i regionen, således at virksomhederne – udover adgang til nye netværksforbindelser og projektpartnernes støtte – kan drage nytte af de unikke indsigter og services, som findes hos de forskellige danske organisationer i regionen.

”Der er ingen tvivl om, at en samlet dansk indsats skaber mest værdi for de danske virksomheder. Såvel på kort, som på langt sigt. Projektet er derfor en god mulighed for at samle de forskellige aktører, som i forvejen understøtter det danske erhvervsliv med eksport og internationalisering. ØK-Fonden tog i 2018 initiativ til at samle de danske handelskamre i Asien til det første fælles møde. Visionen med projektet er således ikke blot at skabe bro for nye virksomheder, men også at etablere stærkere led mellem de tilstedeværende danske interessenter og organisationer i regionen. Samlet vil det skabe grobund for endnu flere danske succeser i Asien,” siger Susanne Hækkerup, der er Executive Director i Asia House.

Den konkrete etablering af Dansk-Asiatisk SMV-Netværk tages der hul på med det samme og alle med interesse for området er derfor velkomne til at rette henvendelse til projektleder, Mikkel Beyer Mogensen fra Asia House.

Projekt data

Projektet

Der kan læses meget mere om Dansk-Asiatisk SMV netværk på Industriens Fonds hjemmeside.

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Asia House i samarbejde med en række aktører.

kontakt

Mere information om Dansk-Asiatisk SMV netværk kan fås hos:

Projektleder og kontaktperson:
Mikkel Beyer Mogensen
Asia House
Project Manager
60 56 02 11
mbm@asia-house.dk

Industriens Fond
Ole Østrup
Formidlingschef
23 80 06 60
oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.