Ejerskab i udlandet som vej mod innovation

Ny analyse og kortlægning skal inspirere flere mindre og mellemstore virksomheder i Danmark til at indgå i globale alliancer gennem udenlandske ejerskabsrelationer.

Et nyt projekt, kaldet Innovation Via Udenlandske Ejerskabsrelationer, skal bidrage til at flere danske virksomheder indgår i globale alliancer. Når mindre og mellemstore danske virksomheder investerer i udlandet – enten ved at etablere en filial i et andet land eller ved at købe en andel af en eksisterende udenlandsk virksomhed – får de adgang til innovative teknologier, specialiseret viden, nye markeder og en række andre gevinster ved at indgå i globale værdikæder. Det kan øge virksomhedernes produktivitet og stimulere innovation.

Globale alliancer via udenlandske investeringer og ejerskabsrelationer kan bidrage til at gøre danske SMV’er teknologisk og markedsmæssigt ledende inden for deres branche eller nicheområde. Men der mangler viden på området. Derfor vil det være værdifuldt at få afdækket danske SMV’ers erfaringer med at indgå i globale alliancer,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond.
 

Potentialet er stort

Danske virksomheder, særligt de globaliseringsparate mellemstore virksomheder, har et stort potentiale for at skabe vækst og værdiskabende beskæftigelse. Europakommissionen forventer for eksempel en stigning i danske SMV’ers værditilvækst på 9,4 % fra 2016 til udgangen af 2018.

Netop de mindre og mellemstore virksomheder står for to tredjedele af den samlede private beskæftigelse og de danske SMV’er er ofte underleverandører til større eksportvirksomheder, hvis internationale konkurrencekraft er afhængig af, at de danske SMV’er er højproduktive og innovative. Det forhold fremhæver vigtigheden af de danske virksomheder i et globalt værdikædeperspektiv.

Projektets analyser og resultater skal give inspiration til dansk erhvervsliv og skabe ny viden om, hvordan globale alliancer kan være en vej til vækst og innovation for en dansk virksomhed.

Udenlandske investeringer og globale ejerskabsrelationer har hidtil været en blind vinkel sammenlignet med eksempelvis handel. Der er således brug for bedre viden om, hvordan danske SMV’er kan bruge globale ejerskabsrelationer til at høste globaliseringsgevinster,” siger projektleder Eva Rytter Sunesen, der er managing economist hos Copenhagen Economics.
 

Udnyt de muligheder, globaliseringen tilbyder

Bevillingen på 2,1 millioner kroner udspringer af den temaindkaldelse om globale alliancer, som  Industriens Fond gennemførte tidligere på året og går i praksis til et hold af forskere fra Aarhus Universitet og Copenhagen Economics.

Projektets hensigt er, at opnå en betydelig stigning i mindre og mellemstore danske virksomheders investeringer i udlandet, samt en øget gevinst ved disse investeringer – både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed.

Projekt data

Projektet

Innovation via udenlandske ejerskabsrelationer er igangsat med det formål at hjælpe flere danske virksomheder til at skabe nye relationer uden for Danmarks grænser.

PROJEKTPARTNERE

Projektet varetages af Copenhagen Economics og udføres i samarbejde med Aarhus Universitet. Læs mere om projektpartnerne nedenfor.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af den temaindkaldelse om Globale Alliancer, som Industriens Fond gennemførte medio 2018. Læs mere om både den og tidligere temaindkaldelser her.

MERE INFO

Ønskes yderligere information, så kan Fondens sekretariat kontaktes.

Ole Østrup
Formidlingsansvarlig
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.