Bestyrelsen som digital katalysator for vækst

Nyt projekt skal ruste bestyrelser i små og mellemstore virksomheder til at handle strategisk på muligheder og trusler fra nye digitale teknologier.

Nye teknologier og arbejdsformer påvirker både det strategiske og det praktiske ledelsesarbejde i danske virksomheder. Men hvordan tackles de udfordringer, der opstår, og hvordan får man bedst grebet mulighederne? Det skal et nyt projekt – kaldet SMV-Bestyrelsen Som Digital Katalysator – finde svar på og udvikle værktøjer til at håndtere.

”Udviklingen inden for de digitale teknologier går stærkt og udfordrer virksomheders forretningsmodeller. Konkurrenter kommer fra uventede kanter, og både kunder og medarbejdere stiller nye krav. Særligt for mindre virksomheder kan det være svært at gå på to ben; både at servicere den eksisterende forretning og samtidig undersøge og evaluere de mange nye digitale muligheder. Men det er vigtigt, at virksomhederne investerer i ny teknologi der, hvor det skaber størst værdi for virksomheden, og det kræver, at man forholder sig til mulighederne på et strategisk niveau i bestyrelsen,” siger adm. direktør Mads Lebech fra Industriens Fond, der har støttet det nye projekt som led i fondens temaindkaldelse med fokus på at styrke dansk erhvervslivs arbejde med nye digitale forretningsmodeller.
 

Digitale kompetencer skal ind i bestyrelsen

Forskning fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet viser, at bestyrelser ofte har en afgørende rolle i forhold til at skabe strategisk overblik og retning i små og mellemstore virksomheder, da den daglige leders primære fokus typisk er på driften. Men bestyrelsen er ofte udfordret, når det kommer til ny digital teknologi.

“I vores undersøgelser giver bestyrelsesmedlemmerne ofte udtryk for, at de mangler viden og kompetencer til at agere strategisk og vækstorienteret i et nyt digitalt marked. Der er derfor behov for at opkvalificere bestyrelserne, så de er bedre rustet til at arbejde strategisk med ny digital teknologi,” siger professor Mette Neville, der er centerleder på Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS.

I det nye projekt undersøges det derfor blandt andet, hvordan bestyrelser bedst får øget kompetencerne på det digitale område. Erfaringer fra projektet bruges dernæst til at udvikle et open source-læringsforløb samt en række værktøjer, som skal skabe øget vækst og innovation i de 45 virksomheder, som projektet kommer i tæt berøring med i løbet af projektfasen – og dernæst i yderligere 200 virksomheder, når projektets erfaringer bringes ud i erhvervslivet gennem uddannelsesforløb og kurser hos blandt andre Aarhus BSS og i Væksthus-systemet.
 

En transformation af virksomhederne

For at sikre at forskningsresultaterne kan omsættes i virkeligheden, bidrager rådgivningsvirksomheden Gejst/Studio til projektet med konkret erfaring og ekspertise i koblingen af digital teknologi og forretning.

“Projektet har potentialet til at transformere virksomhederne ved, at det digitale bliver en integreret del af den måde, man tænker sig selv som forretning. Det er helt naturligt, at det digitale træder ind som det helt centrale, når virksomhederne står og kigger ud i fremtiden, og derfor skal projektet forandre virksomhedernes måde at tænke på – de skal gå fra at reagere til at innovere,” siger Jesper Broberg, der er direktør for Gejst/Studio.
 

Bestyrelserne skal have digital nysgerrighed

En helt afgørende målsætning for projektet er, at bestyrelserne skal blive i stand til at arbejde med digital teknologi på et strategisk niveau.  De skal bibringes de digitale kompetencer, som er nødvendige for at se digital teknologi som en forretningsmulighed for virksomhederne.

“Et succeskriterium for projektet er, at bestyrelserne bliver digitalt nysgerrige og selvhjulpne fremadrettet og kan oversætte denne nysgerrighed til konkrete værdiskabende forretningstiltag. Det vil gøre bestyrelserne i stand til at agere som katalysatorer for udnyttelse af de fremtidige, og endnu uopdagede, muligheder, der er iboende i de radikale nye teknologiske landvindinger ved at koble dem til nye forretningsmodeller,” siger Sam Kondo Steffensen, der er programdirektør hos DTU Business.

Projekt data

Projektet

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om nye digitale forretningsmodeller i dansk erhvervsliv. Her på fondens hjemmeside kan der læses meget mere om projektet, ligesom der kan læses mere om de temaindkaldelser som Industriens Fond tidligere har udbudt.

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.