Action:Call – Sådan søger du 

Herunder finder du de formelle krav til at søge støtte i forbindelse med Industriens Fonds Action:Call - Fremtidens cirkulære produktion.

Ansøgningsfrist den 19. august 2024. 

Ansøgninger vil blive sekretariatsbetjent i takt med, at de modtages.  Sekretariatet vil – i det omfang det vurderes relevant – forbeholde sig ret til at sende ansøgningerne til eksternt review med henblik på en faglig vurdering af projektets indhold.   

Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at sekretariatet typisk vil indlede en dialog med ansøgeren med henblik på projektforelæggelse for bestyrelsen også uden, at det er en indikation af, at der derved kan forventes støtte.

Idet der er mulighed for at indsende ansøgninger på både engelsk og dansk, må ansøger forvente, at vi på anmodning kan bede om oversættelser (både til engelsk og dansk) af ansøgningsteksten eller udvalgte dele heraf. 

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden også selv om, projektet ikke opnår støtte.  

Ansøgningen skal være højst fem sider og udfærdiges via fondens ansøgningsportal.

Ansøgningen skal indeholde følgende:  

  • Projektbeskrivelse baseret på dette ansøgningsskema
  • Budget baseret på denne budgetskabelon 
  • Samtykkeerklæring baseret på erklæring
  • CV (kort CV på centrale aktører, max 1 side per CV) 
  • Eventuelle bilag 

Kontakt

Anders Ziegler Kusk

Programleder, Bæredygtig Produktion

Nanna Nyholm

Projektleder

Brian Christensen

Projektleder

Morten Mommsen

Projektleder

Nyhedsbrev

Industriens Fond udsender nyhedsbreve én gang om måneden med seneste nyt fra Fonden

Ved tilmelding bekræfter jeg mit ønske om at modtage nyhedsbreve fra Industriens Fond. I må desuden gerne invitere mig til livearrangementer, webinarer og konferencer via email. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage. Når jeg tilmelder mig nyhedsbrevet, bekræfter jeg at have læst og accepteret Industriens Fonds persondatapolitik.